Hvad betyder Interim Management

Hvad betyder interim

Ordet interim betyder midlertidig eller foreløbig og stammer fra latin.
Det bruges i mange sammenhænge, hvor midlertidige forhold skal beskrives. Interim Management betyder midlertidig tilknytning af ledelsesmæssige og faglige ressourcer. Altså tilknytning af en erfaren leder på aftalt tid.

Se vores Interim Management ydelser her

Hos Nextt Management er vi eksperter i Interim Management. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation med interim løsninger.

Hvad er Interim Management

Interim Management er et globalt begreb, der bruges, når virksomheder og organisationer tilknytter stærke og erfarne ledelsesprofiler på midlertidige aftalevilkår. I Danmark vinder begrebet større og større indpas, hvilket er i tråd med de ændringer, der ses på arbejdsmarkedet, hvor flere og flere arbejdstagere ønsker at tilbyde deres arbejdskraft på fleksible vilkår, og i højere grad ønsker at agere som selvstændige konsulenter, der tilknyttes virksomhederne efter behov.

Danske virksomheder har også fået øjnene op for mulighederne og styrkerne ved Interim Management, og efterspørger det i højere grad. Der er en tydelig udvikling i brugen af Interim Management, som Nextt Management har kunnet aflæse, siden virksomhedens start i 2003. Og siden 2014 har efterspørgslen været mærkbar.

Interim Management kan ses som en midlertidig opgave eller et midlertidigt ansvar, som forvaltes af en erfaren leder i en overgangsperiode.

Interim Management gør en forskel i mange situationer – fx ved:

  • Transformation
  • Turn around eller omstrukturering
  • Ønske om vækst eller resultatforbedringer
  • International ekspansion
  • Krisehåndtering
  • Sammenlægning eller opkøb
  • Produktudvikling eller lancering
  • Akut behov for rekruttering til en kritisk post, indtil en ny permanent ressource er fundet

I nogle situationer kan en permanent rolle være unødvendig, eller umulig at finde med kort varsel. Derudover kan der opstå situationer, der ikke kan løses af interne kandidater, som enten ikke findes egnet til opgaven eller i stand til at påtage sig det påkrævede ansvar.

Aftalegrundlaget og konditionerne for Interim Management er enkle og transparente, og tilknytningen af ledelsesressourcen sker oftest med kort varsel.

Hvornår kan det være en fordel med en interim manager

Der er mange fordele ved at have en interim manager ansat.
Vigtigst af alt er, at interim managerens succes afhænger af, om opgaven bliver løst tilfredsstillende. Og her ligger Nextt Managements fokus. Som kunde har du en opgave, der skal løses succesfuldt – og netop dét er slutmålet for både Nextt Management og den pågældende interim manager.

Dertil er både behovsafdækning, ansættelseproces og tiltrædelse væsentlig hurtigere end ved traditionel rekruttering, og væsentlig mere omkostningseffektiv.

Når du tilknytter en interim manager, giver det dig mange muligheder for fleksibilitet i ansættelsesforholdet, fx indenfor forlængelse eller overgangsperiode, og fuld åbenhed om en eventuelt efterfølgende rekruttering eller fastansættelse af kandidaten.

Står din virksomhed med en konkret opgave, der med fordel kan løses af en interim manager, så kontakt Nextt Management og hør mere om dine muligheder.