Hvad betyder interim?

Ordet interim betyder midlertidig eller foreløbig og stammer fra latin. Det bruges i mange sammenhænge midlertidige forhold skal beskrives.
Interim management betyder midlertidig tilknytning af ledelsesmæssige og faglige ressourcer. Altså tilknytning af en erfaren leder på aftalt tid.

Hvad er interim Management?

Interim management er et globalt begreb der bruges, når virksomheder og organisationer tilknytter stærke og erfarende ledelsesprofiler på midlertidige aftaler. I Danmark vinder begrebet større og større indpas, hvilket er i tråd med de ændringer der ses i arbejdsmarkedet hvor flere og flere arbejdstagere ønsker at tilbyde deres arbejdskraft på fleksible vilkår og i højere grad ønsker at agere som selvstændige konsulenter der tilknyttes virksomhederne efter behov.

Danske virksomheder har også fået øjnene op for mulighederne og styrkerne ved interim management og efterspørger det i højere grad. Der er en tydelig udvikling i brugen af interim management som Nextt Management har kunne aflæse siden starten i 2003. Siden 2014 har der været en mærkbar vægt i efterspørgslen.

Interim management kan ses som en midlertidig opgave eller et midlertidigt ansvar som forvaltes af en erfaren leder i en overgangsperiode.

Situationerne hvor interim management gør en forskel er mange og tæller bl.a.

  • Transformation
  • Turn around eller omstrukturering
  • Ønske om vækst eller resultatforbedringer
  • International ekspansion
  • Krisehåndtering
  • Sammenlægning eller opkøb
  • Produktudvikling eller lancering
  • Akut behov for rekruttering til en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet.

I nogle situationer kan en permanent rolle være unødvendig eller umulig at finde med kort varsel. Derudover kan der være situationer, hvor der ikke er nogen internt, der er egnet til eller er i stand til at optage sig den pågældende opgave eller ansvar.

Aftalegrundlaget og konditionerne for interim management er enkle og transparente og tilknytningen af ledelsesressourcen sker oftest med kort varsel.

Hvornår kan det være en fordel med en interim manager?

Der er mange fordele ved at have en interim manager ansat.
Vigtigst af alt er, at interim managerens succes afhænger af, om opgaven bliver løst tilfredsstillende, og det er her fokus ligger. Du som kunde har en opgave, der skal løses succesfuldt, og det er slutmålet for Nextt Management og for interim manageren.

Derudover er både behovsafdækning, rekrutteringsprocessen og tiltrædelsen væsentlig hurtigere end ved traditionel rekruttering, og væsentlig mere omkostningseffektiv.

Når du har en interim manager ansat, giver det dig mange muligheder for fleksibilitet i ansættelsesforholdet ift. forlængelse, overgangsperiode, fuld åbenhed om en evt. efterfølgende rekruttering, eller evt. fastansættelse af kandidaten.

Står DIN virksomhed med en konkret opgave, hvor der med fordel kan indsættes en interim manager, så kontakt Nextt Management, og hør mere om mulighederne.

Lad os vende mulighederne sammen

  • Benyt venligst følgende format: +xx xxxxxxxx
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.