Hvad koster en interim manager?

Nextt Management arbejder med 100% transparente priser

Konkurrencedygtige priser og 100% transparens

De aftaler, Nextt Management indgår med dig som kunde, er individuelle og bygger på jobbets kompleksitet, ansvar og kravene til interim managerens profil. Nextt Management har en lang og solid erfaring i at vurdere honoreringsniveauet af de forskellige jobs. I sidste ende er det et spørgsmål om den enkelte interim managers honorering og den konkrete opgave, da Nextt Management altid har en fast og 100% transparent indtjening per opgave.

Herunder er vist et eksempel på en prisfastsættelse af en interim manager. Nextt Management gør opmærksom på, at der kan være store forskelle på honoreringen, da den afspejler den enkelte opgave. Nextt Management har indtil videre løst opgaver i størrelsesorden fra 60.000 kr./mdr. til 250.000 kr./mdr.

Eksempel på prisaftale

Nedenstående eksempel på honorering for en interim manager tager udgangspunkt i, hvad en tilsvarende karrierestilling koster virksomheden.

Et eksempel på en lønpakke = 100.000 kr./mdr. inklusiv:

  • Feriepenge
  • Pension
  • ATP og andre sociale bidrag
  • Bonus
  • Erhvervsansvarsforsikring, ulykkesforsikring
  • Arbejdsgiverbetalte goder, herunder bil, IT, telefon, abonnementer m.v.
  • Administration
  • Vedligeholdelse af kompetencer

Hertil skal interim manageren og Nextt Management have et konkurrencedygtigt tillægshonorar svarende til 25 %.

Hvor er interim manageren ansat?

Virksomheden modtager hver måned en faktura fra Nextt Management, som herefter afregner med interim manageren.

Interim manageren er tilknyttet Nextt Management A/S på kontrakt, mens opgaven udføres. Kunden friholdes for alle lønmodtagerforpligtigelser og har således kun omkostninger på den månedlige faktura.

Se vores Interim Management ydelser her

Hos Nextt Management er vi eksperter i Interim Management. Læs her, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed eller organisation med interim løsninger.