Konkurrencedygtige priser og 100% transparens

De aftaler Nextt Management indgår med dig som kunde er individuelle og bygger på jobbets kompleksitet, ansvar og kravene til interim managerens profil. Nextt Management har en lang og solid erfaring med at vurdere honoreringsniveauet af de forskellige jobs. I den sidste ende er det et spørgsmål om den enkelte interim managers honorering og den konkrete opgave, da Nextt Management altid har en fast og 100% transparent indtjening pr. opgave.

Herunder er vist et eksempel på, hvordan en prisfastsættelse af en interim manager kan se ud. Nextt Management gør opmærksom på, at der kan være store forskelle på honoreringen da den afspejler den enkelte opgave. Nextt Management har indtil videre løst opgaver til hhv. 60.000 kr./mdr. og 250.000 kr./mdr.

Eksempel på prisaftale

Nedenstående eksempel på honorering for en interim manager tager udgangspunkt i, hvad en tilsvarende karrierestilling koster virksomheden:

Et eksempel på en lønpakke = 100.000 kr./mdr., inklusiv:

• ATP og andre sociale bidrag
• Pension
• Feriepenge
• Forsikring: Erhvervsansvarsforsikring, erhvervsulykkesforsikring
• Arbejdsgiverbetalte goder herunder bil, IT, telefon, abonnementer m.v.
• Administration
• Vedligeholdelse af kompetencer

Hertil skal interim manageren og Nextt Management have et konkurrencedygtigt tillægshonorar svarende til 25 %.

Honoraret er en fast månedlig pris uden yderligere omkostninger. Evt. overarbejde er indeholdt i det aftalte honorar.

Hvor er interim manageren ansat?

Virksomheden modtager hver måned en faktura fra Nextt Management, som herefter afregner med interim manageren.

Interim manageren er tilknyttet Nextt Management A/S på kontrakt, mens opgaven udføres. Kunden friholdes for alle lønmodtagerforpligtigelser og har således kun omkostninger på den månedlige faktura.

Lad os vende mulighederne sammen

  • Benyt venligst følgende format: +xx xxxxxxxx
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.