Kort om Nextt Management

Nextt Management er et af Danmarks førende kompetencehuse indenfor Interim Management, og har med dedikeret fokus opbygget sit erfaringsgrundlag siden 2003

Nextt styrker virksomheder

Nextt Management hjælper danske virksomheder med at styrke deres indtjening, vækst og konkurrenceevne, samt hjælpe virksomheder i problemer tilbage på rette kurs.

Det gør Nextt Management med udgangspunkt i strategisk sparring, forretningsforståelse og særlig evne til at tilføre de rette ledelsesmæssige og forandringsparate interim managers, indenfor den aftalte tid. Nextt Management arbejder altid i et fortroligt forum med virksomhedens ledelse og bestyrelse.

Nextt Management er godt klædt på til at kunne bistå dig, både nationalt og internationalt, via aktivt partnerskab i SeniorManagementWorldwide.

Disse aktiver gør Nextt Management i stand til effektivt at løse kundernes udfordringer, når der er behov for at tilknytte erfarne ledelsesressourcer.

Kundekredsen omfatter både C20-selskaber, mellemstore og små virksomheder, ejerledede virksomheder, samt vækstvirksomheder indenfor en bred kreds af brancher, både nationalt og internationalt.

Nextt Management’s værdigrundlag

I samtlige opgaveløsninger, Nextt Management involveres i, vil virksomhedens værdigrundlag være hovedhjørnesten:

 • Indlevelse
  Nextt Management er personligt engageret i at forstå og lytte til kunden, men stiller også kritiske spørgsmål. Nextt Management går ikke på kompromis med loyalitet overfor de arbejdsopgaver, der udføres.
 • Kvalitet
  Nextt Management stiller store krav internt til medarbejdere, produkter og ydelser. Nextt Management arbejder i en løbende proces for at udvikle virksomheden, arbejdsmetoder og ydelser. Produkter og ydelser er funderet på stor personlig erfaring og et højt fagligt niveau.
 • Partnerskab
  Nextt Management opbygger relationer til kunderne med henblik på et langvarigt samarbejde. Nextt Management gør det med respekt for åbenhed, ærlighed, gensidig respekt og fairness.
 • Værdiskabelse
  Der er entydig sammenhæng mellem kundens og Nextt Managements succes. Derfor går Nextt Management gerne langt for at tilvejebringe den rigtige løsning, der giver merværdi for kunden.