Interim Change Manager

Med Interim Management får du en profil der er specialist i forandringsledelse på 10 dage, der matcher jeres udfordring 

Interim Change Manager

Få en profil der er specialist i forandringsledelse på 10 dage, der matcher jeres udfordring.

  • Vil i sikre væksten mens en ny afdeling med global rækkevidde bliver operationel
  • Skal hele virksomheden samles om ét mål
  • Eller har I et større forandringsprojekt i støbeskeen, og mangler en Change Manager med den rette tyngde til at eksekvere

Interim betyder midlertidig, og Interim Change Manager bruges typisk til midlertidige forandringsprojekter, hvor der stilles høje krav til kvalifikationer og resultat af processen. En kandidat fra Nextt Management vil have omfattende erfaring fra en ledende position i at drive forandring i tilsvarende organisation.

Jeres Interim Change Manager er klar til at starte om 10 dage

Med vores gennemprøvet proces tager det kun 10 dage fra en kunde henvender sig til Nextt Management, til Interim Change Manageren er på plads i organisationen.

Vi udvælger og kvalificere de relevante kandidater, og foretager de indledende samtaler, så I kun skal tage stilling til 2-3 profiler, der alle er i stand til at gennemføre jeres forandringsprojekt.

Hvis du vil vide mere om, hvorvidt en Interim Change Manager fra Nextt Management kan være den rette løsning for din organisation, så kontakt os på nextt@nextt.dk eller +45 4333 2780

Interim ledelse – Hvad er en Interim leder?

Interim ledelse er et sourcingkoncept, der løser akutte udfordringer eller varetager forandringsprojekter

Nextt Management bidrager med 4F Interimledere (Fast- Fleksibel-Fokus-Forbedringer) til organisationer, når der opstår særlige behov. Det kan være projektledelse, transformation, et turn-around eller omstruktureringer, ønske om bedre resultater, en international ekspansion, fusion eller opkøb, produktlancering, eller et akut behov for ekstra bemanding af en kritisk post indtil en ny permanent ressource er fundet.

Med vores gennemprøvede koncept tager det kun 10 dage fra en kunde henvender sig til Nextt Management, til Interim lederen er klar til at arbejde hos jer.

Hvis du vil vide mere, om en Interim leder kan være den rette løsning for jer, så kontakt Torben Hvashøj CEO på +45 51 30 25 20, Thp@nextt.dk

Hvad gør en Interim leder

Interim stammer fra latin og betyder midlertidig. En Interim leder er derfor en midlertidig ressource, der bringer organisationen sikkert igennem en akut opstået udfordring eller en klart afgrænset opgave. Konceptet er optimalt i forbindelse med spidsperioder med ekstra belastning, eller hvis en kernemedarbejder er forsvundet, og der er behov for ressourcer til at udføre rollen indtil en permanent løsning er fundet.

Der kan være mange fordele ved Interim ledelse. Interim ledere er specialister, der i samarbejde med organisationen og det eksisterende team målrettet stræber efter en effektiv løsning, hvor organisationen tager ejerskab som en lærende organisation. Det er topkvalificerede og erfarne personer, og ofte seniorer, der har løst lignende udfordringer med gode resultater. En Interim leder er typisk dygtig til at involvere og engagere medarbejderstaben i projektet og der er ingen indføringsperiode, da de som specialister har kompetencerne til at komme hurtig fra start. Som hands-on personer er de vant til at få tingene til at ske på de områder der er mest nødlidende.

Hvorfor er Interim ledelse og ledere effektive

En Interim leder er en objektiv og resultatorienteret specialist, der ikke er bundet af interne sociale relationer, hierarki og fri for den følelsesmæssige tilknytning til jeres brand, og udfører den optimale løsning på professionel vis, samt sikrer forankring i organisationen, som en aktiv del af holdet. En dygtig Interim leder formår at igangsætte organisationens eksisterende kompetencer og dermed forankre ejerskabet i organisationen også efter Interim-perioden er færdig.

Interim ledelse kan beskrives som en midlertidig tilførsel af de unikke nødvendige kompetencer, der skal bruges til analyse af udfordringen, udfærdige den optimale løsningsmodel og sikre udførsel af implementering. Interim lederen er en uvurderlig sparringspartner, der hjælper det team han/hun indgår i til at komme sikkert igennem udfordringen.

Den gennemsnitlige Interim-ansættelse i Danmark er ca. syv måneder, mens gennemsnittet i Europa ligger højere.