Nordisk transformations projekt med flere Interim Managers

”For mig var det en ’no brainer’ at benytte interim-folk til vores globale Change Programme. Der var brug for hurtig on-boarding og hurtig levering. Nogle dygtige folk, der kunne gå ind og tage et nordisk ansvar med det samme”

Kunde: CARGLASS A/S
STILLING (er): NORDIC HR PROJECT MANAGER, NORDIC CHANGE AND COMMUNICATIONS MANAGER, FINANCIAL CONTROLLER
OPGAVE: TRANSFORMATIONS PROJEKT I NORDEN + FASTANSÆTTELSER I ØKONOMI
VARIGHED: 9 MÅNEDER

Opgaverne

I forhold til et globalt Change Programme, der implementeres og udrulles i Norden, var der brug for to interim-managers til henholdsvis HR og kommunikation. Målet er at skabe mere samhørighed og fælles systemer. Det involverer bl.a. indførsel af et nyt HR-system og et rapporteringssystem, der skal sikre mere ensartet rapportering til koncernens ledelsesniveauer.

Finansafdelingen var et andet område, som krævede flere og nye hænder. Her var der både tale om en interim-stilling som financial controller og to fastansættelser til finansafdelingen. Der var brug for justeringer og optimeringer af finansafdelingen for at sikre en succesfuld drift og et holdbart finansielt set-up for fremtiden.

Hvorfor interim?

For kunden Lars Kristiansen, der er Director of Technology and Transformation, Nordic Region i Carglass, var det ganske åbenlyst at inkludere interim-ledere.

”Jeg har tidligere selv været ansat som interim, og qua min baggrund kender jeg værdien af interim. Det har sin helt særlige force, når vi taler om veldefinerede, tidsafgrænsede projekter, der kræver stærke kompetencer og erfaring. For mig var det en ’no brainer’ at benytte interim-folk til vores globale Change Programme. Der var brug for hurtig on-boarding og hurtig levering. Nogle dygtige folk, der kunne gå ind og tage et nordisk ansvar med det samme”, siger Lars Kristiansen.

Hvorfor Nextt?

Vi valgte Nextt Management, fordi jeg tidligere som interim har arbejdet sammen med Henrik Kryger, der i dag er partner i Nextt. Jeg har som interim selv tidligere haft dialog med Torben Hvashøj fra Nextt omkring det at arbejde som interim hos Nextt og havde her også en rigtig god fornemmelse. Dette var de to faktorer, som bragte mig ombord, og som siden har bestyrket mig i mit valg.

Fordelen ved Nextt er, at de har en virkelig god bredde af interim-kandidater. Med en database på mere end 4.000 kandidater inden for stort set alle brancher og fagområder kunne vi ad den vej vælge og lande de helt rigtige kandidater til alle posterne.

Vi skulle bruge seks kandidater, og vi kunne dermed nøjes med dialog med én interim-udbyder. Der var en virkelig god synergi i arbejdet med stillingerne, og samtidig viste Nextt en god forståelse for os som virksomhed, vores krav og forventninger.

Processen og resultatet

Det har været en meget fin proces – smidigt, enkelt og effektivt. Man mærker, at de har et aktivt og meget kvalificeret netværk af interim-kandidater.

I alt får vi præsenteret tre kandidater til hver stilling, så det er hurtigt at danne sig et overblik og få de rigtige personer i tale. Og det er en stor fordel i et ellers meget ophedet jobmarked, hvor der er rift om dygtige, erfarne ledere og medarbejdere.

Nextt har godt fat i mange interessante profiler, så vi er hurtigt i mål med alle kontrakter og ansættelser. Tre stillinger var på 9 måneders kontrakter, og tre stillinger var med henblik på fastansættelse.

I skrivende stund er de kontraktansatte interim-ledere ved afslutningen af deres kontrakt. Alle har udfyldt deres forpligtelser og er kommet i mål med opgaverne.

Fra vores organisation har vi fået en masse god feedback om ansættelserne: At det har været gode kandidater, og at der er stor tilfredshed med deres præstationer.

Derudover har vi været meget tilfredse med den kvalitet, vi fik hos Nextt – i udvælgelsen og præsentationen af kandidater, i forståelsen af vores virksomhed, i den løbende dialog og ikke mindst i deres evne til hurtigt at effektuere og komme i mål med opgaven.

Om Carglass A/S

Carglass® er en del af Belron – en global koncern, som er førende indenfor reparation og udskiftning af bilglas. Hvert andet sekund er der en kunde et eller andet sted i verden, som får udført en reparation eller udskiftning via Carglass. På verdensplan beskæftiger koncernen 40.000 mennesker med repræsentation i 40 lande – 20 lande med egne virksomheder og 20 lande med franchise-afdelinger. I Norden er der 900 medarbejdere, hvoraf de 200 er ansat i Danmark.