Når der er brug for en ekstra indsats I økonomifunktionen

Når CFO’en har behov for fleksibel assistance

Du kan sikkert som CFO nikke genkendende til en situation, hvor du eller dine medarbejdere ikke har nok timer i døgnet til at få løst alle dagligdagens driftsopgaver tilfredsstillende. Samtidig forventes det, at økonomifunktionen bruger tid på nye værdiskabende projekter, som virksomhedens øvrige afdelinger ønsker afviklet, hvilket ikke er tilfredsstillende for nogen af parterne.

En interim manager fra Nextt Management er den perfekte løsning

Når der er brug for hjælp i en Fart
Hvornår skal man skabe Fokus
Når stor Frihed ønskes
Når Fleksibilitet ønskes

 

Står du i en situation og mangler midlertidige ressourcer i en kortere eller længere periode står vi klar med erfarne og fagligt kompetente ressourcer.

De kan træde ind i en given rolle eller projekt og udføre netop de driftsopgaver, der i en spidsbelastning ofte mangler i en travl hverdag.

De kan være der på fuld tid eller blot i nogle dage om måneden. Vi er altid en medspiller med fokus på værdiskabelse.

 

I en økonomifunktion er der ofte mange forskellige interne projekter kørende, der understøtter optimeringen af afdelingens arbejdsområde.

I mange virksomheder involveres tillige ressourcerne fra økonomifunktionen mere og mere som centrale teamdeltagere eller endda som projektledere i virksomhedens procesoptimering generelt.

Som CFO er det altid interessant at have medarbejdere med i disse tværorganisatoriske projekter, så der skabes forankring af projekterne i hele virksomheden-også i økonomifunktionen.

Er I i sammen situation, kan vi være behjælpelig med vores økonomiressourcer, der kan sørge for at projektet gennemføres med succes.

Så er I velkommen til at kontakte os