Hvad er forskellen på at tilknytte en interim leder og en fastansat leder?

Hvorfor tilknytter virksomheder en interim leder i stedet for en fastansat leder? Mange virksomheder, virksomhedsejere og bestyrelser har begrænset viden om at tilknytte en leder, der er specialiseret i midlertidig ledelse. Gennem de seneste år oplever Nextt Management dog stadig flere tilknytningsformer af midlertidig eller fleksibel karakter. Det er i form af projektansættelser eller ledelseseksperter, der ansættes til at løse helt specifikke problemer eller akutte udfordringer.

The Gig Economy er et udtryk for hele den bevægelse, der er over os, og som ser ud til fortsat at vokse, ifølge en undersøgelse af Deloitte. The Gig Economy går ud på, at man bliver tilknyttet (midlertidigt) til at løse en konkret arbejdsopgave i stedet for at blive fastansat til at varetage et langvarigt job.

Mange virksomheder ansætter stadig fuldtidsansatte ledere, da de fleste virksomheder aldrig har brugt en interim leder. De trækker i disse tilfælde hovedsageligt på den viden, de har og ansætter en fuldtidsansat.

En interim leder og en fastansat leder er to forskellige koncepter.

En interim leder er en problemløser. De vælger at være en del af den midlertidige arbejdskraft, fordi de motiveres af en god udfordring og er klar på at gå ind i en virksomhed med deres store erfaring, hvor det ydre perspektiv er nødvendigt.

Motivationen bag denne karriere er, at den største andel af interim arbejdsstyrken ikke er på udkig efter et fastansættelse, hvor man tilbringer en hel karriere i én organisation, men i stedet har ledelseserfaring fra flere forskellige organisationer. De foretrækker derfor at arbejde i projektansættelser. Interim lederen arbejder efter konkrete mål, og skaber synlige resultater. Derudover har de muligheden for selv at designe deres arbejdsliv, noget som efterspørges mere og mere.

Der er mange fordele og grunde til, hvorfor virksomheder vælger en direktør/leder, der er specialiseret i midlertidig ledelse versus en fastansat leder.

Her er en række situationer, hvor en interim leder er den mest optimale løsning:

1. Situation: Vækst i din virksomhed

Er væksten i din virksomhed ved at overhale jer indenom eller igangsætter i store transformationsprojekter for at følge med? Så er interim management en mulighed, da I givetvis mangler erfarne ledelsesressourcer, som har været med på en lignende rejse før. De kan hjælpe jer med, at træffe de rette beslutninger, styre transformationen/processen sikkert i mål og minimere risikoen.

2. Situation: Gap management

Når en nøglemedarbejder forlader din virksomhed, hvad enten det er frivilligt eller ufrivilligt, kan der være behov for at få en midlertidig leder ind på posten med det samme, indtil en ny, fast ressource er på plads. Oplever din virksomhed eksempelvis at være midlertidigt uden ledelse i en kortere eller længere periode, kan du dermed med fordel indsætte en erfaren interim manager til at fastholde momentum. På den måde undgår du et ledelsesvakuum og kan drive virksomheden videre, så medarbejderne og kunderne forbliver trygge.

3. Situation: Turn-around cases

Hvis virksomheden er i krise, og det for alvor brænder på, kan det være helt afgørende med objektive og eksterne hænder, der med det rette mindset kan gå ind og rette op på de udfordringer, som virksomheden står overfor eller er midt i. En interim manager kommer med et eksekverende mindset og er ikke bundet op følelsesmæssigt i virksomheden og kan bedre træffe de nødvendige beslutninger, der sikrer den afgørende forandring.

Interim Management som løsning

Interim management er en professionel karriere, og derfor vælger vi hos Nextt Management kun de mest erfarne og kompetente operationelle ledere. Interim ledere, der bliver tilknyttet på midlertidig basis, har kommunikationsevnerne, modet til at træffe beslutningerne og faciliterer de resultater, der skal til for at tage virksomheden over målstregen og udføre de pågældende opgaver på højt niveau. Dette er muligt på grund af deres tidligere erfaringer og ekspertise inden for branchen.

Læs mere om hvordan interim managers kan være en erfaringsindsprøjtning til din virksomhed

For mere viden om, hvordan interim managers skaber hurtigere resultater end fastansatte ledere – læs dette blogindlæg fra vores amerikanske samarbejdspartner Cerius Executive, som er en del af vores internationale samarbejdspartner SeniorManagementWorldwide.