Interim managers er en erfaringsindsprøjtning til din virksomhed

Direktør i Nextt Management, Christian Hvashøj, har mange års erfaring med at finde de helt rigtige interim managers til danske virksomheder. Få gode råd til, hvordan du optimalt kan anvende en interim manager og skabe værdi i din virksomhed.

Hvad er en interim manager?

”Det er et todelt begreb – interim betyder midlertidig, og manager er en leder – så det er en midlertidig leder. I Nextt Managements optik er en interim manager dermed en ledelsesressource; en ekstra kapacitet, som man kan tilknytte en virksomhed på lånt tid. I det er der nogle vilkår og aftalemodeller hos os, som gør det fleksibelt for virksomheden, fordi virksomheden kan vælge, om det blot skal være nogle måneder, fuldtid eller deltid, om der skal være mulighed for forlængelse eller en fastansættelse. Men det er altid i udgangspunktet en startdato og en umiddelbar slutdato.”

Hvad er forskellen på en interim manager og en konsulent?

”På overfladen kan det virke relativt ens, men der er én klar forskel: Hvis du hyrer en konsulent til din virksomhed, leverer vedkommende et beslutningsgrundlag – en markedsanalyse, en strategi eller lignende, og så tager I, som ledelse, en beslutning ud fra det. Hyrer du en interim manager, giver du de facto vedkommende et mandat til at træffe beslutninger – interim manageren kan godt lave en analyse eller strategi, men han eller hun sidder i organisationen på taburetten ved siden af dig og eksekverer og har dermed et ansvar for din forretning og dine medarbejdere.”

Mandatet er afgørende

”Interim managers er vant til at træffe beslutninger og er gode til det. De har været i organisationer og har stået midt i ildebrande, og de ved, hvad det eksempelvis vil sige at være direktør for 500 mand eller udflytte en produktion til udlandet, og de har stået med det fulde ansvar. Oveni det er de selvstændige og har dermed en helt andet risikoforståelse end fastansatte, hvilket virksomheden kan drage nytte af. Derfor vil vi gerne igen kunne stille dem nogle opgaver, hvor de kan bruge disse værktøjer og erfaringer.”

Er der en foretrukken alder for interim managers?

”Kunder har ofte tre kriterier, når vi møder dem første gang: Alder, uddannelse og brancheerfaring. Der plejer vi at tage en ekstra tur i manegen – da det er vores erfaring, at det ikke nødvendigvis er de væsentligste parametre at vurdere ud fra. Du kan være for ung, fordi du ikke har erfaringen, men har du erfaringen, og er du ung, er det også fint. Omvendt er der ingen øvre grænse for, hvor gammel du må være. Drive og eksekveringskraft, lyst og evne er det afgørende. Brancheerfaring kan have betydning nogle gange, men det at kunne gå på tværs af brancher som leder er ofte lig med en høj succesrate, fordi du så ikke er bias og låst af vaner fra en specifik branche. Og sidst er der uddannelsen – her er erfaringen langt vigtigere, end hvad du læste for 25 år siden. For at være en god interim manager handler det nemlig meget mere om erfaring indenfor ledelse.”

Hvornår skal man bruge en interim manager?

”Det skal man, når man har brug for at eksekvere og skabe forandring. En interim manager har ikke brug for 100 dage til at finde sine fødder – han eller hun kan træde ind med det samme. Og der er mange situationer, hvor man kan bruge en interim manager.

Det kan være, hvis medarbejderne længe har været uden leder og higer efter lederskab, eller hvis virksomheden har en konkret udfordring, hvor man ikke har lang tid til at rette op på tingene. Andre gange kan det være, at der er brug for ledelse og eksekveringskraft i en vækstrejse. Men fællesparameteret er, at en interim manager kan gøre en forskel, når en virksomhed har brug for handling og eksekvering på ledelsesniveau. Og når det gælder interim managerne, må det meget gerne være der, hvor andre ikke er lykkedes før – vores folk elsker udfordringer. Sidst, men ikke mindst kommer de ind uden at være forudindtaget, de skal derfor ikke forsvare en taburet og køre med på et politisk spil. Dermed kan de se tingene klart og kan agere frit.

Hvordan finder I den rette kandidat?

”Vi gør meget ud af at se på den udfordring, som kunden har, så vi kan finde en kandidat, der har erfaringen og de rette kompetencer til at løse problemstillingen. Vores primære opgave er dermed ikke bare at finde en kandidat, men at forstå den udfordring, som virksomheden kommer med. Vi er filteret, og vi skal opfange, hvad det er, kunden vil have og har brug for. Så vi går ind der og ser det fulde billede, og ud fra det – altså udfordringen – finder vi den rette kandidat.”

Hvilke arbejdsområder kan en interim manager løse?

”Vi løser flest opgaver på change management – altså opgaver, der kræver forandring og handlekraft. Vi plejer at putte dem i to kategorier: Enten er det turn-around-opgaver, hvor der skal ryddes op, eller også er det virksomheder i vækst, som har brug for at accelerere væksten og tilføre flere erfarne, eksekverende ressourcer, som kan tage med dem på vækstrejsen, men minimere risikoen, fordi de har prøvet det før. Så længe der er en forandringsagenda, er interim managers en mulighed. Dermed kan det også være indenfor digital transformation, økonomi og finans, produktion og generel ledelse.”

Hvad kan en interim manager gøre for en virksomhed?

”Interim managers flytter ting hurtigere, for de er i arbejdstøjet fra dag et. Typisk agerer de i virksomheder i change management, hvor virksomhederne ved, at gør de ikke noget, driver de den forkerte vej, og de er dermed castet til at være på med det samme. Interim managers bliver også brugt, når virksomheder står overfor et lederskift. Her laver vi i Nextt Management en anonymiseret rekruttering under fuld fortrolighed, så når eksempelvis CEO’en ryger ud, kan vores manager træde ind med det samme.

Men lad mig give et konkret eksempel, hvor en interim manager har spillet en væsentlig rolle: Vi havde en stor produktionsvirksomhed, der var underleverandør til en stor, global industri, hvor der havde været kæmpe prisreduktioner og pres fra de store kunder hele vejen ned gennem alle underleverandører – og det havde gjort, at virksomhedens indtjeningsgrundlag på det nærmeste var væk. Derfor skulle de cost cutte en masse og finde nye måder at arbejde på, og markedet var samtidig i ret stor udvikling. Man havde af samme årsag kig på at flytte produktionen til Kina og finde hurtigere og bedre måder at produktudvikle på, og man valgte at kigge på en ny organisering, hvor de skulle bruge en COO, som var ansvarlig for produktion og udvikling. Den øverste ledelse havde ikke en leder, der kunne det, og derfor kom de til os og købte erfaring ind på baggrund af deres strategiarbejde.”

Hvordan sikrer I jer, at lønningerne ikke bliver presset, når det er honorarbaseret løn uden ferie og pension?

”Ved at folk er bevidste om, hvad de er værd og vil have som betaling. Vores opgaver er at sørge for, at interim manageren får premium i betaling, fordi de står til rådighed, kommer med stor erfaring og kan tiltræde med det samme. Udbud og efterspørgsel koster. Til gengæld er virksomheden så heller ikke bundet af en fastansættelse.”

Hvornår bør en virksomhed gå på jagt efter en interim manager fremfor en fastansat?

”Når man har en konkret udfordring eller ledelsesopgave foran sig, som man ved tager 12 eller 18 måneder at løse, og man skal i gang med at løse den nu – uden at tage for stor en risiko. Tingene ændrer sig hurtigt, så når du har brug for fleksibilitet, kan interim managers være løsningen. Hvad enten det er en fiskerifabrik i Hirtshals, som har brug for en produktionschef, en it-virksomhed på Nørreport, der har brug for en it-direktør, en e-chain virksomhed, der skal vækste, en koncern, der skal samle to lagre eller en udenlandsk koncern, som har problemer med deres supply chain, kan en interim manager træde ind. Fællesnævneren er, at opgaven er konkret, og at man anerkender, at man har en problemstilling, hvor det skal gå hurtigt.”

Hvilke resultater kan en interim manager levere?

”I eksemplet med supply chain havde virksomheden fået en McKinsey-rapport, hvor der stod, at de kunne spare 30 millioner ved forskellige tiltag i deres supply chain. Den interim supply chain direktør vi fandt endte faktisk med at spare dem for 50 millioner kroner, fordi han vidste, hvad der kunne gøres udover regnearket, fordi han havde gjort det før. Det synes jeg er et ret godt eksempel på, at interim managers kan skabe værdi i en virksomhed, selv om de er der midlertidigt.

Det er erfaringen, som tæller.”

 


Nyhedsbrev