Sammendrag af interviews med dansk erhvervsliv fra uge 12

Nextt Management har været i kontakt med en række virksomheder, ledere, revisorer og banker for at tage temperaturen på dansk erhvervsliv en god uge inde i ”Corona-krisen”. Vi spurgte dem, hvordan de oplever verden lige nu, hvad er deres største udfordringer som ledere, og hvad ser de umiddelbart, der vil være anderledes, når ”vi kommer på den anden side” af den aktuelle Corona-krise.

Nedenfor har vi kort sammenfattet en række gennemgående oplevelser, udsagn og forventninger fra ovenstående kontakter:

 1. Mest aktuelle udfordringer lige nu er medarbejdernes bekymringer for egen sikkerhed og dermed virksomhedernes muligheder for at opretholde produktionen.
 2. Konkrete tiltag er synlig ledelse fra ledelsen; ”ud på gulvet” til de menige medarbejdere, tage hensyn i forhold til medarbejderne og deres sikkerhed på den enkelte arbejdsplads og medarbejdernes omgang med eksterne samarbejdspartnere mv.
 3. Dette gælder fysisk de steder, hvor produktionen stadig kører, på byggepladser, i detailhandlen samt online der, hvor medarbejderne er sendt hjem og arbejder hjemmefra.
 4. Ledelse via synlighed eller mere populært sagt ”Walk the Talk” er helt umuligt lige nu på de fleste arbejdspladser
 5. Hvilken indflydelse får ikke-fysisk-tilstedeværelse for opretholdelsen at værdier og kulturen i virksomhederne, og evt. konsekvenser af beslutninger, der bliver truffet decentralt, eller mere lokalt uden at nærmeste leder kan være til stede?
 6. Adskillige virksomheder, der både har likviditet og stadig får tilført råvarer, producerer til lager, så de er helt klar og kan levere med kort varsel, når omstændighederne er normale igen.
 7. Vi har eksempler på produktionsvirksomheder, der vælger at opsige alle timelønnede og i stedet flytter alle funktionærer (KAM, marketing, salg etc.) over i produktionen for at opretholde denne.
 8. Flere virksomheder, banker og revisorer har en forventning om, at der bliver behov for at indkøbe midlertidig ekstern hjælp til en lang række af virksomhedernes ledelsesfunktioner på bl.a. økonomi, finansiering, indkøb/supply chain, produktion, opskalering, nedskalering, flytning/nedlukning af produktion og leveringer rundt omkring i verden etc. de kommende måneder.

Kort sagt, at verden og varestrømmene, som vi kendte dem indtil for få uger siden, ser anderledes ud, når den aktuelle Corona-tilstand falder til ro.

 

 

# 1 i Interim Management

Nextt Management er den førende konsulentforretning i Danmark, der fokusere på at levere erfarne ledelsesressourcer på aftalt tid. Vi har mange års erhvervserfaring med Interim Management og vores kundebase omfatter C20-selskaber, små og mellem store virksomheder, ejerledet virksomheder og helt ned til mindre vækstvirksomheder med store ambitioner.

Vi leverer erfarne og professionelle ledere inden for alle discipliner og opgaver:

 • Kriseledelse
 • Sikre eksekvering af strategi eg. vækst i nye markeder
 • Udviklings- og forandringsledelse
 • Generationsskifte
 • Turn arounds
 • Parallel ledelse
 • Projektledelse
 • Sikre stabilitet ved opsigelse, sygdom eller længere fravær indtil permanent erstatning er fundet.
 • Tilførsel af spidskompetencer på aftalt tid

Vi har adgang til +3.500 præ-kvalificerede kandidater der alle er uafhængig, erfarne og højt kvalificerede Interim Managers.

Newsletter