Når familieledelsen mangler muskler

Kriser kræver noget helt særligt. Af hele virksomheden, den daglige ledelse og bestyrelsen. Når f.eks. en covid-pandemi raser, er der brug for at tænke fleksibelt, kreativt og ud af boksen. Hvordan organiserer vi os? Hvordan tilpasser vi os denne omskiftelige verden og undgår, at vi som organisation er sårbar?

Det er en udfordring for både store og små virksomheder, men måske er familievirksomhederne særligt udsatte.

Lad os forklare hvorfor …

 

Ledelsen i mange familievirksomheder er sat ind af familien. Ofte er det familien selv, der indtager posterne. Andre gange er det særligt nære relationer, der varetager ledelsen og driften af virksomheden. Det familiemæssige slægtskab og de nære bånd skaber tryghed og tillid til, at virksomheden bliver ledet efter bedste evne.

Men måske er ’efter bedste evne’ ikke godt nok, når vores verden er så omskiftelig og hyper-dynamisk. Når disruption sætter dagsordenen. Kan vi være sikre på, at familievirksomhederne har en ledelse, der kan træffe de rigtige beslutninger? Også de helt svære beslutninger som at restrukturere en virksomhed eller afskedige mangeårige medarbejdere?

”Vi oplever gang på gang, at de familievirksomhederne er særligt udfordret. At det er svært på de interne linjer, fordi man har samarbejdet i mange år og kender hinanden så godt, at det nærmest er blevet ens familie. Så er det problematisk – især når omverdenen og det globale marked kræver andre kompetencer og en ekstrem høj grad af fleksibilitet og hurtighed, som virksomheden måske ikke besidder i tilstrækkelig grad”, siger Christian Hvashøj Schaarup, partner og direktør i Nextt Management A/S.

Hvor en ikke-familievirksomhed vil være hurtigere til at indsætte ny ledelse eller tilpasse ledelsen, så den matcher markedsvilkårene, vil familievirksomhederne have en tendens til at nøle med valget af en ny ledelse. De familiemæssige bånd og nære relationer vejer tungt.

Interim manager sikrer tillid til familien

En vej at gå er at trække på eksterne ressourcer, der for en periode kan træde til og hjælpe virksomheden igennem. Det kan være en interim manager, som bidrager med mange års konkrete erfaringer og en stor viden. Kompetencer, der gør, at interim manageren forstår familien, kan varetage deres interesser og arv på bedste vis og stadig sikre de gode relationer og tilliden til familien.

Uden emotionelle elementer

Allerede fra første dag kan en interim manager gøre en forskel: træffe de svære beslutninger og kunne argumentere og stå på mål for, hvorfor en beslutning er det rigtige at gøre. Alt det, der skal til for at bringe virksomheden igennem en udfordrende tid.

”Sætter en familievirksomhed en interim manager ind på en konkret opgave og giver mandatet til at disponere og træffe beslutninger, bliver der taget hånd om udfordringerne. En interim manager kan skrælle de emotionelle lag væk og kan agere alene ud fra, hvad er er til virksomhedens bedste”, tilføjer Christian Hvashøj Schaarup 

En interim manager vil kunne træffe de svære og upopulære beslutninger, men vil også fokusere på livet efter interim-tiden. At familien og ledelsen står stærkt og efterlades med en bæredygtig, stærk organisation, der er tillid til.

Opskriften på succes

Der er en del familievirksomheder, som har god succes, og som forstår at navigere i en omskiftelig verden og er fleksible og hurtige til at tilpasse sig ændrede markedsvilkår. Et fællestræk hos mange af dem er, at de har fokus på en række indsatsområder:

  • De prioriterer åben kommunikation
  • De ser bestyrelsen som en adgang til uafhængige holdninger og input fra folk med et bredt erfaringsgrundlag
  • De har tydelige og helt klare beslutningsprocesser
  • De lærer af deres adfærd. Hvad gik godt? Hvad gik knap så godt?

Det er nogle af konklusionerne i en udgivelse fra Deloitte Development fra 2020: “The Role of Governance in Family Entreprises: Navigating Purpose, Power and Performance”.

Covid-19 har vist, at man som virksomhed har et langt bedre udgangspunkt, hvis man er forberedt, agil og tilpasningsparat. Heri ligger implicit også evnen til kritisk at kunne vurdere sig selv – også at tale om alt det, vi ikke normalt taler om, men som vi burde forholde os til.