Midlertidig ledelseskraft – Interim Management – giver fleksibilitet i en coronatid

I en tid hvor coronavirus gør mange mennesker syge og får samfund og erhvervsliv til at bløde, er der brug for fleksible løsninger for at holde hjulene i gang. Og i mange virksomheder kan interim managers være lige det, der skal til.

Behovet for fleksibilitet og ledelseskraft i virksomhederne er lige nu større end nogensinde. For når der bliver vendt op og ned på verden, som vi kender den, ændrer det også vilkårene for at lave forretninger. Heldigvis er der stadig brug for, at der bliver produceret. Og heldigvis er virksomhederne i Danmark ikke alle blevet pålagt at lukke produktionen ned og sende medarbejderne hjem som i mange andre lande. Herhjemme er holdningen, at hjulene så vidt muligt skal holdes i gang. Og dette har virksomhederne imødekommet ved at indrette sig efter forholdene.

”Men ledelse i en situation, som den vi står i lige nu, er ikke ledelse, som vi kender det. Derfor kan mange virksomheder stå der, hvor de må erkende, at der på visse lederposter skal andre kompetencer til, end de råder over, eller at de har brug for ekstra ledelseskraft. Og andre virksomheder står måske i en situation, hvor en leder har sagt op, og de hverken har tid eller ressourcer til at finde den permanente løsning. I begge tilfælde kan interim managers – midlertidige ledere – være en rigtig god løsning,” siger Christian Hvashøj, partner og direktør i Nextt Management.

Ud over at være fleksible og hurtige til at omstille sig, er kendetegnene for interim managers netop, at de er vant til at navigere i kaos – eller i hvert fald i situationer hvor store forandringer er et vilkår, og der måske er brug for en turnaround. De vil derfor ikke være ubekendt med øjeblikkets udfordringer.

Ingen har stået i denne situation før

I Nextt Management har man de seneste dage været i kontakt med en række virksomheder for at høre, hvordan de oplever verden under indflydelse af coronavirus. De fortæller om store udfordringer, som i høj grad forandrer ledelsesopgaven. Bl.a. har de i vid udstrækning været nødt til at sende medarbejderne hjem og arbejde derfra, hvilket gør den sædvanlige synlige ledelse umulig. Beslutninger bliver i stigende grad truffet lokalt, uden tilstedeværelse af nærmeste leder. Kommunikationen skal finde nye veje, lige som der skal findes alternative løsninger i forhold til, hvordan man sørger for medarbejdernes sikkerhed, og hvordan de omgår eksterne samarbejdspartnere. Og spørgsmålet om hvordan man opretholder virksomhedernes kultur og værdier får også ny aktualitet.

Situationen er altså på alle måder ny. Derfor oplever mange virksomheder pt. nogle ledelsesbehov, som deres nuværende ledere ikke nødvendigvis er de rigtige til at imødekomme, eftersom udfordringerne er nogle helt andre end dem, der gjaldt for en måned siden.
Fra flere sider forventes det således også, at der i de kommende måneder bliver behov for at indkøbe midlertidig ekstern hjælp til at løse en lang række af virksomhedernes ledelsesfunktioner – bl.a. i forhold til økonomi, finansiering, indkøb/supply chain, produktion, opskalering, nedskalering, flytning/nedlukning af produktion og leveringer rundt omkring i verden etc.

 

Kommunikation og parallel ledelse

I sådan en situation er det fuldstændig fair at købe en ekstra ledelsesressource til, mener Christian Hvashøj og tilføjer, at det her er værd at huske, at langt de fleste interim managers har prøvet at agere under meget foranderlige vilkår.
Han understreger, at der ikke nødvendigvis er grund til at skille sig af med nuværende ledere. I stedet kan man se sådan på det, at interim manageren gør de nuværende ledere bedre. Således kan man lade interim’en stå for særskilte projekter, der er forårsaget af coronasituationen, og som skal udføres for at komme igennem den akutte krise. Det kan eksempelvis være et projekt, der går på i løbet af kort tid at få klarlagt billedet i forhold til alle indgåede leverandørkontrakter; hvilke der kan genforhandles, og hvilke der må lukkes. Eller det kan være et projekt, der skal levere et hurtigt overblik over den aktuelle finansielle situation og give et bud på nye forecasts e.l.

Endnu en god grund til at supplere den nuværende ledelse med ekstra midlertidig ledelseskraft er, at interim managers er vant til at kommunikere i krisesituationer. Netop denne evne er særlig efterspurgt lige nu, hvor den formentlig største udfordring på arbejdspladserne er medarbejdernes bekymring for egen sikkerhed og deres utryghed i forhold til smittefaren på arbejdspladsen, og ikke mindst deres bekymring for, om virksomheden er i stand til at opretholde produktionen og dermed om de risikerer at miste deres job. Det skaber et ekstraordinært behov for kommunikation mellem leder og medarbejdere for at forklare dem virksomhedens situation, og hvordan man agter at navigere i den.

 

En midlertidige leder er en hurtig løsning

I en tid, hvor ingen ved, hvad der sker i morgen, om en uge eller en måned, kan det være en særlig udfordring at stå med udsigt til et ledelsesvakuum, fordi en leder har sagt op. Og beslutningen om at indlede en search efter en ny permanent leder er svær at tage, når virksomhedens fremtid er usikker. Også fordi både tid og penge lige nu er knappe ressourcer i erhvervslivet.

”Hvor virksomhederne under normale omstændigheder måske godt kunne vente et par måneder på den permanente løsning, så skaber den nuværende situation et øget behov for at få lukket hullet hurtigt og samtidig få bygget en stor fleksibilitet ind i organisationen. Så i stedet for at bruge en masse tid og kræfter på en langvarig og kostbar rekrutteringsproces, vil det være oplagt at gå efter en midlertidig løsning i form af en interim manager, der kan tage hurtigt fat, træffe de nødvendige beslutninger og forstår at kommunikere og skabe ro under atypiske vilkår,” siger Christian Hvashøj.

Han understreger, at man i Nextt Management i dag står klar til at tilbyde en øget fleksibilitet ved indgåelsen af kontrakter for interim managers. Det vil sige, at de kan indgås for kortere tid end normalt, lige som de kan suppleres med en nem adgang til forlængelse. Og er der kun brug for en leder på halv tid frem for fuld tid, er det også en mulighed.
”Det vigtige lige nu er, at vi alle udviser fleksibilitet, og gør hvad vi kan for at hjælpe hinanden. Også internt i erhvervslivet. Og det er vi selvfølgelig klar til,” understreger Christian Hvashøj.

Newsletter