INTERIM-LEDER ELLER MANAGEMENT-KONSULENT?

Skal – skal ikke? Skal jeg vælge en interim-leder eller en management-konsulent? Det er ofte overvejelsen, når man har brug for ekstern, erfaren ledelse til en kompleks og tidsafgrænset opgave.

En af mine kunder sagde meget rammende forleden, da vi talte om forskellen på en klassisk management-konsulent og en interim-leder:

Jeg har ikke brug for en McKinsey-type med hundredevis af slides, der smutter ud ad døren, så snart strategien er lagt, og det reelle arbejde skal begynde. Og som i øvrigt kvitterer med en meget stor faktura for sin ulejlighed.

Ikke overraskende er vi enige.

Vi oplever igen og igen, hvor vigtigt det er, at den erfarne leder, der træder ind for en periode, også kan sikre en stærk eksekvering – og kan gøre det sammen med organisationen. Få medarbejderne med ombord og give dem vejledning og værktøjer til at køre videre derfra. På den måde kan virksomheden selv fortsætte kursen.

Udover de rigtige kompetencer og mange års erfaringer har en dygtig interim-leder også stærke ’people skills’. Vedkommende kan bevæge sig oppe såvel som nede i organisationen og forstår at få alle niveauer med i transformationen, så organisationen kan køre videre, efter at interim-lederen har afsluttet sin opgave.

Den helt åbenlyse forskel mellem en interim-leder og en management-konsulent er:

  • Strategi – begge kan lægge en strategi og rådgive virksomheden
  • Eksekvering – en interim-leder er altid med i eksekveringen sammen med medarbejderne. Det er en management-konsulent sjældent
  • Mandat – en interim-leder får altid mandatet til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden, hvilket sikrer en effektiv eksekvering. Det gør management-konsulent aldrig – eller kun yderst sjældent

Der er ingen tvivl om, at management-konsulenter bestemt også er dygtige, men i vores optik mangler de det solide fodfæste i organisationen. De mangler mandatet til at træffe beslutninger og tiden, der skal bruges på eksekveringen sammen med medarbejderne.

I de mange interim-opgaver, vi har løst i de sidste 20 år for både små, mellemstore og de helt store virksomheder, er det tydeligt, at treenigheden med strategien, eksekveringen og mandatet er vejen til vækst, udvikling, innovation og reelle forandringer.

Interesseret i mere viden og inspiration om interim-lederen vs management-konsulenten?

Følg os på Linkedin, se kommentarer fra dine branchekolleger og deltag gerne i debatten på

https://bit.ly/christian-hvashøj-schaarup-interim-manager-vs-management-consultant

 

OG SÅ ER DER HONORARET

Vidste du, at en interim-løsning faktisk er billigere end en management-konsulent?

Lad os forklare hvorfor.

Hvis vi kigger nærmere på lønninger og honorarer til henholdsvis en interim-leder og en management-konsulent kan vi bryde tallene ned til det følgende:

En management-konsulent får normalt betaling pr. time – til en timepris på 1.500 – 4.000 kr. Medmindre man har aftalt et konkret tidsforbrug, kan timeforbruget nemt løbe hurtigt afsted og overstige det forventede.

En interim-mananger betales et fast, månedligt og aftalt honorar – uanset antallet af ekstra timer og overarbejde. Der er således ingen uforudsete udgifter og yderligere arbejdsgiverforpligtelser til f.eks. ferie,

pension, bil og eventuel bonus.

Benytter du en professionel formidler til at identificere den helt rigtige interim-leder til din virksomhed, har du tilfredshedsgaranti. Erfaring og kompetencer passer, ligesom lederen kan tiltræde med få dages varsel og skabe resultater fra dag 1.

Honoraret afhænger bl.a. af opgavens kompleksitet og graden af ansvar.

 

Vil du vide mere om forskellen mellem en interim-leder og en management-konsulent?
Du kan med fordel hente denne gratis publikation: https://smw-interim.com/give-away/know-the-difference-between-a-management-consultant-and-an-interim-manager/

 

Vil du søge mere viden, indsigt og inspiration, kan du søge videre på vores internationale samarbejdspartner, Senior Management Worldwide: www.smw-interim.com