Hyppigst er interim-kontrakter på 4-7 måneder

Hvor længe skal en interim leder være ansat? Der er ikke noget specifikt krav til kontraktens varighed, men i vores interim-undersøgelse tegner der sig nogle klare præferencer hos de adspurgte virksomheder.

Næsten 50% af alle interim-kontrakter løber i 4-7 måneder, mens ca. 30% af kontrakterne har en varighed på 10-13 måneder. I den anden ende af spektret er det under 4% af kontrakterne, som har 1-3 måneders varighed.

Mange virksomheder ser derved en fordel i at knytte en interim leder til sig i mindst 4 måneder eller lidt mere. Og det giver god mening ….

NÅR interim lederen udfylder jobbet, mens virksomheden kører en traditionel search-/rekrutteringsproces for at finde den permanente kandidat 👉 👉 👉

Alle ved, at der ofte vil gå måneder, inden den rigtige kandidat er fundet og kan tiltræde …. ikke mindst pga. opsigelsesvarsler og/eller konkurrenceklausuler. Her giver det god mening, at interim lederen i mellemtiden sørger for at holde foden fast på gaspedalen.

Interim CEO fra Nextt Management

NÅR interim lederen er hyret til at varetage et konkret projekt 👉 👉 👉

Der skal allokeres tid til at komme i mål. Alt vil afhænge af projektet og projektets størrelse og kompleksitet, men interim lederen skal have tiden til at løse opgaven og skabe værdi med de ressourcer og kompetencer, vedkommende bringer ind i virksomheden.

Tallene ovenover er hentet fra vores undersøgelse af interim markedet i Danmark, hvor vi har spurgt rundt blandt danske virksomheder. Svarene er samlet i januar 2024. Vil du læse hele undersøgelsen, send gerne en mail til chs@nextt.dk.

 

Nextt Management er specialister i Interim Management og har i 20 år hjulpet danske og internationale virksomheder med professionelle, erfarne interim-ledere, der fra første dag kan gøre en forskel i jobbet og levere de ønskede resultater. Vi træffes på tlf. 43 33 27 80, hvis du vil vide mere om interim-ledelse – og hvordan vi inden for maksimalt 10 dage kan sikre dig og din virksomhed den helt rigtige interim-leder.

Newsletter