Hvad er forskellen på at tilknytte en interim manager og hyre en konsulent?

Mange virksomheder er vant til at hyre konsulenter ind, når en midlertidig opgave skal løses. Men i løbet af de senere år har vi i Nextt Management set en tendens til, at flere virksomheder vælger at tilknytte en interim manager i stedet- og det er der en god grund til. 

For at forstå hvorfor virksomheder vælger at tilknytte en interim manager i stedet for en konsulent, bør man forstå forskellen mellem de to.

Vi forstår godt hvor forvirringer kan opstå, og et stykke af vejen kan en konsulent og en interim manager godt følges ad på kompetencer og eksekvering. De fællesnævnere der er hos en konsulent og en interim manager er at de begge tiltræder med en strategisk indsigt og arbejder begge selvstændigt og har en ekstraordinær god evne til at sætte fingeren på de relle udfordringer. Derudover får virksomheder midlertidig adgang til erfaren ledselsekraft.  

Selvom begge to har strategiske egenskaber, den seneste nytænkning og evnen til at fast-tracke et kritisk projekt så er der nogen afgørende forskelligheder mellem de to.

Forskellen mellem en interim manager og konsulent:

1. 100 % fokus på virksomhedens resultater

Den helt afgørende forskel er, at interim manageren er virksomhedens mand. Når en interim manager møder ind, så er der kun én ting på agendaen, og det er at lykkedes med den forestående opgave.

2. Ikke begrænset af metoder og rammer fra konsulenthus

En interim manager er ikke begrænset af metoder og rammer fra et konsulenthus. Der er ingen one size fits all når det kommer til ledelse af virksomheder, men hver interim manager kommer med en lang ledelseserfaring bag sig, og kan gøre brug af de værktøjer, som passer til præcis den udfordring organisation står overfor.

3. Loyale ledelsespartnere

En interim manager rapporterer direkte til dig som er arbejdsgiver, og ikke gennem et tredjepart agentur. Dette betyder at du som arbejdsgiver er godt informeret, og der ikke opstår en interesse konflikt.

4. Intet incitament til mer-salg

Interim manageren tænker ikke i mersalg, da der intet incitament er herfor. Han er ansat til at løse opgaven på den korte bane, og der er en fælles interesse i at komme 100 % i mål inden for den givne tidsramme.

5. Både strategiske og implementering

En interim manager arbejder, som konsulenter, på et strategisk plan. Men hvor konsulenten slipper når rapporten er afleveret til ledelsen, så smøger interim manageren ærmerne op og implementerer de nødvendige ændringer og tilpasninger for at virksomheden lykkedes. Først når virksomheden er en succes, er interim manageren en succes.

6. Kosteffektive

En interim manager bliver oftest tilknyttet virksomheden på et fast månedligt honorar. Dvs. at prisen er fast uanset hvor mange timer der bliver lagt i opgaven. Sammenlignet med almindelig konsulenttilknytning på timebasis er en interim manager billigere 9 ud af 10 gange. Klik her, for at læse om priser og aftaler.

 

 

Læs mere om vores interim management løsninger her

 

Nyhedsbrev