Coronakrisen bør skærpe bestyrelsers fokus på bestyrelsesansvaret

Således indleder en bestyrelsesformand vores snak om, hvad det er vigtigt for en bestyrelse og ikke mindst en bestyrelsesformand, at forholde sig til i disse coronakrise tider.

Nextt Management har talt med en række bestyrelsesformænd om, hvorledes de forholder sig til den nuværende krise, hvad der er vigtigt at iagttage som bestyrelse, og hvorledes de mener, bestyrelser og direktioner bør agere sammen i denne akut opståede krisesituation.”Rettidig omhu” er et udtryk, der går igen i interviewene. Som én af de interviewede formænd fortalte, så indkaldte han dagen efter Statsministerens nedlukning af samfundet i begyndelsen af marts samtlige de 13 bestyrelser, han er formand for, til et ekstraordinært bestyrelsesmøde – vel at mærke online.

Han påpeger, at det på disse ekstraordinære bestyrelsesmøder er vigtigt at få protokolleret bl.a. at:

 • Bestyrelsen har forholdt sig til den aktuelle situation
 • Bestyrelsen har drøftet forskellige scenarier
 • Bestyrelsen har igangsat analyser af såvel de interne som eksterne forhold
 • Der er igangsat et arbejde for at sikre likviditet til den fortsatte drift

Bestyrelsen og bestyrelsesformanden skal tage ansvar for at følge op

Herefter er det bestyrelsesformandens pligt og ansvar mindst ugentligt sammen med direktionen at følge op, justere og informere den øvrige bestyrelse løbende.Han er således fuldstændig på linje med de øvrige bestyrelsesformænd, som Nextt Management har interviewet. Samstemmende udtrykker bestyrelsesformændene ligeledes en række andre punkter og indsatser, det er en bestyrelse- og ikke mindst en bestyrelsesformands pligt og ansvar at følge op på de næste uger og måneder:

 • Fokus på hjælpepakkerne; det er vigtigt for virksomhederne at have “styr på”, hvorledes hjælpepakkerne indvirker driftsmæssigt og likviditetsmæssigt
 • Afdække hvilke pakker der er ren kompensation – f.eks. tilskud til driften og dermed ikke tilbagebetalingspligtig
 • Hvilke pakker er ren her-og-nu likviditetshjælp, og som derfor skal betales tilbage senere
 • Fokus på at hjælpe den daglige ledelse helt generelt med så vidt, det er muligt, at sikre fokus og fremdrift trods Corona
 • Fokus på overvejelserne om at benytte lønkompensationspakkerne contra opsigelser. Det er meget virksomheds individuelt, hvad der er det mest hensigtsmæssige og afhænger af situationen hos den konkrete virksomhed
 • Sikre at ejerlederne og virksomhederne holdes i gang og ikke går i “stand by” mode. Hjælp og støtte til ejerlederne med hele tiden at være proaktive.
 • Sikre at virksomhederne stadig kontakter kunder og samarbejdspartnere for at få møder og aftaler i kalenderen efter sommerferien
 • Sammen med den daglige ledelse sikre synlig ledelse på trods af, at mange medarbejdere arbejder hjemmefra. Fokus på aktiv, opsøgende, motiverende ledelse.
 • Fokus på at søge nye medarbejdere som virksomhederne har brug for. Det er måske nu, hvor rigtig gode og kompetente folk er blevet ledige i markedet, der skal handles

Her kan du læse om de forskellige hjælpepakker – BDO Covid-19 hjælpepakker.

Newsletter