Interim management tilpasser global virksomhed til turbulente tider

Case

Globale virksomheder oplever både udfordringer og potentiale i tværkulturelt samarbejde. Det oplevede HR-Manager, Tom Schougaard fra ingeniør- og produktionsvirksomheden Howden.

“Howden er global ingeniørvirksomhed, som er et produkt af en lang række opkøb. Derfor er Howden et smeltedigel af forskellige kulturer, brands og teknologier. Det medfører en høj frekvens af forandring, og derfor opstår der ofte behov for tilpasninger i organisationen.”

Derfor valgte Tom Schougaard at kontakte Nextt Management, da en afdeling krævede integration af medarbejdere fra tre forskellige lande.

“I turbulente tider med mange tilpasninger, er det relevant at overveje, om man frem for at gå ud og hyre nye ledere, kan få en interim leder til at varetage opgaven.”

Turbulente tider kræver tilpasninger

Howden er med sine 6.000 medarbejdere en stor global virksomhed indenfor luftbehandling og ventilation. Og efter en række opkøb skulle virksomheden rebrandes til en trusted advisor indenfor sin branche. Det krævede, ifølge Tom Schougaard både små og store tilpasninger:

“I turbulente tider med mange tilpasninger, er det relevant at overveje, om man frem for at gå ud og hyre nye ledere, kan få en interim leder til at varetage opgaven.”

Og det var netop en sådan tilpasning, der opstod, da tre ingeniør-enheder skulle integreres i en afdeling i Howden:

“I forbindelse med en integration af tre enheder fra Danmark, Tyskland og Sverige, var der brug for en kandidat til at fokusere på den ingeniørfaglige integration og sammensmeltning af processer, værktøjer og sprog,” siger Tom og fortsætter: “Den oprindelige idé var, at den ingeniørfaglige del skulle ligge som en del af vores operation-setup. Men den kandidat, vi havde udset til projektet, havde ikke en stærk ingenørfaglig profil. Så vi turde ikke risikere, at den ingeniørmæssige del blev underprioriteret.”

Eksekvering fremfor integration

Med en klart defineret udfordring og med fokus på de resultater og handlinger, som Howden gerne ville have, tog Tom Schougaard kontakt til Nextt Management:

“Jeg har en fortid indenfor rekruttering, og derfor vidste jeg, at det var oplagt at tage fat i Nextt Management.”

Med traditionel rekruttering, går der ifølge Tom Schougaard længere tid, inden at man ser konkrete resultater fra kandidaten. Det oplevede han ikke med en interim manager fra Nextt Management:

“Vi fik hurtigt en anden løftehøjde og et andet syn på den konkrete opgave. Og der var nogle ting, som vi slet ikke havde set eller forholdt os til i forhold til integrationen af ingeniør-delen. Der var nogle deciderede aha-oplevelser.”

Den store forskel på interim- og traditionel rekruttering ligger i de klart definerede mål og den afgrænsede periode, interim manageren ansættes i. Derfor er det både i virksomhedens og kandidatens interesse, at projektet hurtigt bliver en succes – uden sideprojekter eller forstyrrende elementer:

“Med interim er der fokus på at eksekvere, hvorimod en fastansat kandidat ofte skal blive dus med medarbejderne, ledergruppen og kulturen. Man får samtidig nogle skarpe betragtninger, som er fri for politisk rygdækning, fordi interim lederen ikke løber samme risiko i det politiske spil i organisationen.”

Definér opgaven klart

For Tom Schougaard er det oplagt at gøre interim til en integreret strategisk overvejelse, når der diskuteres strukturelle ændringer i Howden. Men der er stor forskel på at rekruttere en interim manager og en fast leder:

“Som den rekrutterende part, skal man forholde sig lidt anderledes til rekrutteringsprocessen, end hvis det havde været en traditionel kandidat. Det er andre kvaliteter, man skal kigge efter. Også for at man kan forholde sig rigtigt til de kandidater og profiler, man får. Fordi det er anderledes at få et nyt medlem i ledergruppen på denne måde.”

Tom Schougaard mener, at man hele tiden skal være bevidst om, at interim er en midlertidig løsning. Man skal have en exit-strategi klar, og gøre sig klart, hvordan succes ser ud for både kandidaten og for virksomheden. Derfor er det også vigtigt, at Nextt Management havde en pragmatisk tilgang til interim processen:

“Det blev ikke en kompleks proces, og Nextt havde en pragmatisk tilgang til at bringe Howdens behov og de prækvalificerede kandidater sammen så hurtigt som muligt. Der er selvfølgelig altid udfordringer i at lave linjeledelse med ledere, som kun er til låns i organisationen,” siger Tom Schougaard, men slutter: “Men løsningen af opgaven var særdeles god.”

“Med interim er der fokus på at eksekvere, hvorimod en fastansat kandidat ofte skal blive dus med medarbejderne, ledergruppen og kulturen. Man får samtidig nogle skarpe betragtninger, som er fri for politisk rygdækning, fordi interim lederen ikke løber samme risiko i det politiske spil i organisationen.”