Den indledende del af processen er helt afgørende..

I jagten på en interim manager skal man sørge for at få en partner, som er god at sparre med og kan hjælpe en til at blive skarpere på egne behov, lyder et råd fra H+H’s CFO. Her endte processen så lykkeligt, at interim’en nu er blevet ansat.

Den indledende process er afgørende

Kalenderen viste 19. november, da CFO Peter Klovgaard-Jørgensen fra H+H indledningsvist kontaktede Nextt Management. Og første arbejdsdag for interim’en var firmaets julefrokost. Så hurtigt gik det altså. Og selvom slutdatoen for ansættelsen først er i april, står det allerede nu klart, at interim manageren til den tid fastansættes.”Der er ikke andet at sige til det, end at vi fik den helt rigtige kandidat på utrolig kort tid. Så det er fra ende til anden en total succeshistorie,” som han siger.

Forklaringen på succesen er Peter Klovgaard-Jørgensen ikke i tvivl om. Nemlig at processen med udvælgelse af kandidater var præcis så god, som den kan blive.

”Christian Hvashøj fra Nextt forstod lynhurtigt, hvem vi var, hvilke udfordringer vi stod over for på it-området, og hvilke opgaver, der var brug for at blive løst. Så på bare tre dage kunne han skære profilen på interim-kandidaten helt skarpt ud, hvorefter vi fik tre kandidater at vælge imellem, som alle var fuldt ud egnede til jobbet,” fortæller CFO’en, som lod den endelige afgørelse komme an på personlighederne, og hvordan de ville passe ind i H+H organisationen.

Netop denne indledende del af processen med at finde en leder-vikar vil Peter Klovgaard-Jørgensen gerne slå et slag for, at man gør rigtig meget ud af:

”Jeg synes nogle gange, den bliver glemt. Men for mig var det helt afgørende at komme til at sidde overfor en konsulent – Christian – som var supergod til at få mig til at forstå forudsætningen for et lykkeligt udfald, og hjælpe med at få sat spot på succeskriterierne for den interim, vi skulle have.”

Ingen plads til fejltagelser

Det aktuelle behov hos H+H var en CIO, som kunne træde til med særdeles kort varsel og drive it-afdelingen videre på daglig basis. Selv havde Peter Klovgaard-Jørgensen ikke erfaring nok i virksomheden til at påtage sig opgaven. Og en permanent løsning ville tage for lang tid. Men hvor går man så hen? Det havde han ikke umiddelbart nogen ide om og tog derfor fat i sit netværk, hvor navnet Nextt Management hurtigt dukkede op.

”Jeg har aldrig prøvet en interim manager før, men blev klar over, at et almindeligt vikarbureau ikke ville være sagen. Og vi havde ikke plads til fejltagelser. Så for at få den rette høje kvalitet af kandidaterne gik jeg derfor til specialisterne i interim management. Og det gør jeg gladeligt igen,” siger han.

Peter Klovgaard-Jørgensen er helt med på, at det som interim er umuligt at komme ind i virksomheden og løse ’verdenssituationen’ i løbet af fire måneder. Og det afspejlede sig, da han sammen med Christian Hvashøj fastlagde succeskriterierne for jobbet. De valgte at skære lidt til og fra, i forhold til hvad jobbet normalt ville rumme. Og dermed endte kriterierne med at lyde bl.a. på sikring af den daglige drift i light-udgave, at komme med strategisk input omkring it-visionen og lave en klar plan på fire områder. Desuden skulle han kommunikere it-strategien for IT teamet.

”Jeg vidste, at jeg fik en erfaren senior ind. Derfor så jeg mit snit til at få et outside-in syn på vores it-strategi fra en person, der har prøvet og set lidt af hvert,” tilføjer Peter Klovgaard-Jørgensen og fortæller, at nogle af de opgaver, der blev skåret fra, handlede om igangværende it-projekter, som han selv kunne drive videre.

Vigtigt med forventningsafstemning

Den succes, som H+H’s midlertidige CIO hurtigt skabte, bygger langt hen ad vejen på engagement. Og netop dette er for økonomidirektøren en vigtig egenskab hos en interim – faktisk den vigtigste. For som interim får man nemt det prædikat, at man bare er her midlertidigt, kun hytter sit eget skind og bare laver quick-fixes. Gør man det, bliver det svært, som Peter Klovgaard-Jørgensen siger. Omvendt har han forståelse for at, en interim hverken kan eller vil bidrage til at lave langsigtede løsninger. Derfor er forventningsafstemningen for ham en afgørende del af processen.

”I vores tilfælde gjorde jeg det klart, at jeg havde brug for hans ekspertise til netop at komme med nogle gode, solide beslutningsgrundlag, som vi kunne træffe langsigtede beslutninger på ryggen af. Til gengæld ville jeg gerne tage et stort medansvar for at realisere beslutningerne,” siger han og tilføjer et generelt behov for, at man som interim kommer med et åbent sind.

Fordelen ved interim-løsninger er set med hans øjne, at puljen af kandidater består af erfarne folk, som er vant til hurtigt at sætte sig ind i virksomheden, hvad deres opgaver går ud på, og hvordan de kan blæse vind i sejlene.

”Jeg tror, at man som interim manager skal have et mindset, der gør, at man tager benhårdt fat fra start af, stræber efter at gøre en forskel og efterlade tingene på en ordentlig måde samt at etablere en gedigen overlevering. Gør man det, bliver man helt sikkert en succes,” siger han.

Fakta om H+H

H+H Danmark er et datterselskab i den danskejede H+H koncern med forgrening i Nord- og Østeuropa. Firmaet har mere end 80 års erfaring inden for produktion af porebeton.H+H kan spore sin oprindelse tilbage til 1909, hvor en murermester og en teglværksejer begyndte at udvinde sten og grus. I de efterfølgende år udvidede virksomheden sine aktiviteter betydeligt og i 1937 påbegyndtes produktionen af porebeton i Ølsted.I dag er H+H en international koncern, som udvikler, producerer, sælger og distribuerer porebeton og kalksandstensprodukter og -løsninger primært til vægge i boligbyggeri, industri- og erhvervsbyggeri.Koncernen har en omsætning på 2,8 mia kr. med 29 produktionsanlæg og mere end 1.600 ansatte.