Bæredygtighed og samfundsansvar – også for interim-virksomheder

Bæredygtighed har stor relevans for alle virksomheder – og hos Nextt Management vil vi også give vores bidrag til arbejdet. Vi er derfor blevet medlem af UN Global Compact. Det er forankret i FN og er verdens største initiativ for ansvarlighed i erhvervslivet.

Missionen for Global Compact er at skabe en global bevægelse af ansvarlige virksomheder, der kan bidrage til en mere social retfærdig og bæredygtig verden. Arbejdet skal ske med udgangspunkt i ti grundlæggende principper, som alle Global Compact-virksomheder forpligter sig til at efterleve over for FN.

De ti principper er indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima, miljø og antikorruption – og udgør et bidrag til at opnå FN’s verdensmål.

Det hele er formuleret i et ‘Letter of Commitment’, som årligt skal genbekræftes, ligesom Nextt Management skal dokumentere deres fremdrift med arbejdet.

“Med dette medlemskab vil vi give vores bidrag til mere social retfærdighed og en bæredygtig verden. I praksis vil vi integrere og realisere bæredygtige og samfundsmæssigt ansvarlige politikker i driften og ledelsen af vores egen virksomhed”, siger Christian Hvashøj Schaarup, indehaver af Nextt Management.

Mere end 22.000 virksomheder og organisationer er medlem af UN Global Compact.

Nextt Management er specialister i Interim Management og har i 20 år hjulpet danske og internationale virksomheder med professionelle, erfarne interim-ledere, der fra første dag kan gøre en forskel i jobbet og levere de ønskede resultater. Vi træffes på tlf. 43 33 27 80, hvis du vil vide mere om interim-ledelse – og hvordan vi inden for maksimalt 10 dage kan sikre dig og din virksomhed den helt rigtige interim-leder.

Newsletter