Udviklingsdirektør til international IoT virksomhed

Nordsjælland

Fastansættelse

Udviklingsdirektør til international IoT virksomhed

Dette er en Fast Executive Search opgave hvor kandidaten fastansættes hos virksomheden

 

Virksomheden er en dansk innovativ udviklingsvirksomhed som i dag ejes af en international koncern. Virksomheden er markedsledende og deres udviklingsperspektiv og forhandling af produkter sker med et globalt perspektiv for øje. De udvikler og producerer mekaniske og elektroniske IoT-løsninger samt tilknyttet software.

Udviklingsdirektøren har det overordnet ledelses og udviklingsansvar for virksomhedens udvikling af digitale løsninger, herunder:

 • Innovation
 • Hardwareudvikling
 • Firm- & Softwareudvikling

Ledelsesansvaret dækker ligeledes over outsourcede udviklingsopgaver hos eksterne samarbejdspartnere.

Reference

Udviklingsdirektøren refererer til den Administrerende Direktør og bliver en vigtig aktør i selskabets øverste ledelse. Udviklingsdirektøren vil ligeledes være del af et management forum hos den internationale gruppe der ejer det danske selskab.

Udviklingsdirektøren har 3 mellemledere i reference og ansvar for en samlet medarbejderstab på i alt 21 medarbejdere.

Generelle opgaver og ansvar

 • Overordnet drift og ledelse af afdelingerne, mellemledere og medarbejdere.
 • Sikre tæt samspil imellem udvikling og driften samt det kommercielle team.
 • Ansvarlig for at der skabes og vedligeholdes en kultur, der udvikler medarbejdere overalt i afdelingerne.
 • Sikre optimale driftsstrukturer og -procedurer i afdelingerne.
 • Sikre at der med udgangspunkt i virksomhedens Strategier, Politikker og Handlingsplaner udarbejdes tilsvarende for afdelingerne.
 • Udarbejde årlige investerings-, personale- og driftsbudgetter samt løbende opfølgning.
 • Tegne virksomheden over for relevante interessenter internt i koncernen såvel som eksternt.

Udviklingsaktiviteter

 • Sikre at deadlines i projekter og opgaver overholdes samt at udviklingsaktiviteter følger virksomhedens projektmodel.
 • Bidrage til løbende udvikling/vedligehold af development Roadmap
 • Sikre at virksomheden er opdateret med viden omkring teknologiske og produktmæssige nyheder inden for branchen.
 • Supporterring af lancerede produkter og systemer.
 • Sikre at der udføres produktkvalitetsanalyse i samarbejde med kvalitetsfunktionen.
 • Ansvarlig for at der foretages produkt- og systemvalidering.
 • Være en del af styregruppen for produktudvikling.
 • Sikre at produkter, tilbehør og systemer lever op til gældende lovgivning på aktuelle markeder.
 • Sikre regelmæssig rapportering af status på udviklingsaktiviteter.
 • Sikre at patenter opretholdes og nye oprettes.

IT

 • Overordnet ansvarlig for virksomhedens IT-løsninger samt politikker.

 

Kontakt

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller +45 2683 9938.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.