Projektleder til udviklingsvirksomhed i vækst (fastansættelse)

Nordsjælland

Fastansættelse

Projektleder til udviklingsvirksomhed i vækst

Fastansættelse (Fast Executive Search)

 

Virksomheden er en innovativ virksomhed som via 100% ejerskab fra en international koncern har et globalt perspektiv i deres produktudvikling.

Virksomheden er markedsledende indenfor deres branche og deres produkter forhandles globalt. De udvikler og producerer mekanik og elektroniske løsninger samt tilknyttet software – IoT løsninger. I virksomhed er der ca. 80 medarbejdere og i den internationale koncern er der ca. 7.000 medarbejdere.

Virksomheden søger en erfaren projektleder til fastansættelse som har forståelse for både produktudviklings- og teknologiudviklingsprojekter. Projekterne indeholder en høj grad af stakeholder management og ansvaret for at drive produkterne helt frem til lancering og den efterfølgende service mod kunderne. Fokus vil ikke være på selve kernen i produktudviklingen men de mange omkringliggende forhold op til lanceringen som fx godkendelser og certificeringer i forskellige lande, emballage, rette logistik setup, reklamationsproces etc.

Projektlederen har reference til udviklingsdirektøren.

 

Ansvar og opgaver:

 • Overordnet drift og ledelse af projekter.
 • Sikre sig at der for de enkelte projekter foreligger en projektbeskrivelse med specifikationer på forventet udkomme af projektet, tidsplan, økonomisk ramme samt rette projektorganisation
 • Sikre en projektgruppekommunikation og -information, således at alle projektdeltagere er tilstrækkeligt informeret.
 • Sikre at der er regelmæssig rapportering af status på projekter – herunder beslutningsoplæg om stop/go og afvigelsesorienteret rapportering.
 • Sikre optimalt samarbejde og mødestruktur mellem projektgruppen, styregruppen og eksterne samarbejdspartnere.
 • Gennemføre projekter kontrolleret og styret i henhold til virksomhedens Produktudviklingsmodel
 • Udarbejde Templates til projekt processor
 • Sikre at produkter der udvikles eller ændres, har det nødvendige grundlag for produktion og salg, herunder at produktet kan godkendes til salg med de tekniske dokumentationer og claims.
 • Sikre at der i forbindelse med overleveringen af produktet til produktionen er udarbejdet en komplet Teknisk Produkt Dokumentation eller at en eksisterende produktdokumentation ændres.
 • Sikre at produkter der udvikles eller ændres lever op til gældende lovgivning og de krav der gælder på de markeder hvortil de skal leveres.
 • Sikre afholdelse af design review og design release møder aftalte rammer.

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller +45 2683 9938.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.