>> Nextt CFO-services << med reference til direktionen

København

6 måneder

Nextt CFO-services med reference til direktionen – estimeret varighed på 6 mdr. og foregår i København

– mulighed for efterfølgende permanent ansættelse.

 

Vores kunde der en international koncern og med flere udenlandske fabrikker og salgsselskaber søger en senior controller med reference til direktionen. Koncernen er kapitalfondsejet.

 

Opgaver

 • Deltagelse ved udarbejdelse samt validering af månedsregnskab – konsolidering af salgsenheder, lagre og produktionsenheder
 • Udarbejdelse af analyser på COGS
 • Udarbejdelse af fixed cost analyser
  • omkostningsopfølgning
  • identifikation af besparelsespotentialer
 • Udarbejdelse af ny BOM struktur for effektiv opfølgning og opdatering
 • Udarbejdelse af oplæg til procesforbedringer vedr. processer omkring månedsrapportering, budget/forecasting og cash flow rapportering samt implementering heraf
 • Opfølgning og analyser på salgsselskaber vedrørende salg, omkostninger, kunde-resultatoptimering mv.
 • Deltagelse i månedsafslutning for de danske enheder

 

Kvalifikationer

 • Præsentere ovennævnte analyser informativt og operationelt
 • Erfaring med håndtering og konsolidering af mange enheder
 • Engelsk på medium til højt niveau
 • Indgående erfaring med produktionsvirksomheder, herunder brug af Std. Cost
 • Indgående kendskab til AX og HFM samt ”superbruger” i Excel, herunder udtræk af data og bearbejdning af data fra AX og HFM
 • Afgørende at personen er selvkørende således at medarbejderne i økonomi kun i minimalt omfang skal støtte op om interim personen