Management-Buy-In Case – Profitabel virksomhed indenfor distribution, emballering og e-commerce

Sydvestjylland

Management-Buy-In Case

Profitabel virksomhed indenfor distribution, emballering og e-commerce i Sydvestjylland

Dette er en management-buy-in case, hvor Nextt Management leder efter en kandidat med interesse i at købe og overtage en profitabel og robust virksomhed. Nextt Management udbyder denne mulighed i tæt samarbejde med en strategisk M&A partner.

Forudsætninger for den rette kandidat

  • En dygtig og motiverende leder med flair for salg og økonomi.
  • Har et kapitalberedskab til køb af virksomheden – Salgspris i niveauet 6 mio kr.
  • En geografisk mobilitet der fordrer en dagligdag i Sydvestjylland på permanent basis eller som minimum indtil en evt. relokering af virksomheden

Virksomheden

Gennem en meget lang årrække har virksomheden serviceret kunder i hele Danmark og har en stærk profil i branchen. Gennem årene har virksomheden udviklet sig til kundernes service partner med fokus på høj kvalitet, flexibilitet i løsninger og leverings sikkerhed.

Kunderne

Der er tale om en B2B virksomhed med 80-90% af kunderne primært indenfor distribution af fysiske publikationer, marketing materiale, direct marketing etc. 10-20% af kunderne er virksomheder, der bruger den omtalte virksomhed som lager og distributør af deres produkter, hvilket skaber en høj loyalitet som samarbejdspartner. For begge forretningsområder gælder at der er et stort vækstpotentiale

Organisation

Virksomheden har i dag 5 ansatte. Den nuværende ejer har det primære ledelsesansvar for medarbejdere, økonomi og salg. Der er stort uforløst potentiale ved en mere struktureret tilgang til salget af virksomhedens kerneydelser.

Regnskab og finansielle nøgletal

De senere år har resultat før skat været i niveauet 2 mio kr. Resultatet for 2020 forventes 15-20% under dette, hvilket udelukkende tilskrives nedlukningen af Danmark i Q2 i.f.m. med Covid-19 pandemien. Øvrige finansielle nøgletal modtages ved underskrift på NDA i forbindelse med efterfølgende dialoger hos Nextt Management.

Årsag til salg

Nuværende ejer ønsker at bruge tiden på andre gøremål. Afhængig af omstændigheder, er nuværende ejer villig til at diskutere muligheder for at tilknytte ham virksomheden i en kortere eller længere periode.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Kresten Johansen på kj@nextt.dk eller +45 81614046