Kvalitetschef til innovativ udviklingsvirksomhed

Nordsjælland

Fastansættelse

Kvalitetschef til innovativ udviklingsvirksomhed i Nordsjælland

 

Mulighed for fastansættelse

 

Virksomheden er en sund dansk virksomhed som er en del af en international koncern der er kapitalfondsejet.

Virksomheden er markedsledende indenfor deres branche, hvor de udvikler og producere IoT (mekanik, elektronik og software) løsninger der forhandles globalt. Virksomheden er på en vækstrejse, hvor der er brug for en øget professionalisering af kvaliteten i produkterne, i processerne og hos leverandørerne.

Kvalitetschefen indgår i ledergruppen og har reference til den administrerende direktør. Der er 1 medarbejder i direkte reference. Der forventes mellem 15-25 rejsedage om året når det er muligt igen.

 

Ansvar og opgaver:

 • Overordnet drift og ledelse af ansvarsområdet Quality and Regulatory Affairs.
 • Sikre at der med udgangspunkt i virksomhedens Strategier, Politikker og Handlingsplaner udarbejdes handlingsplan og strategi for ansvarsområdet og sikre at denne overholdes.
 • Budgetudarbejdelse samt tilsikre at de lagte budgetter overholdes.
 • Udarbejd løbende rapportering til måneds-/kvartalsrapporter.
 • Udarbejd løbende opfølgning på leverandør-/kundereklamationer.
 • Løbende og proaktiv kommunikation med leverandører og kunder.
  • Herunder ansvar for gennemførelse og udredning af produkter med fejl.
 • Udarbejde løbende opgørelser omkring interne og eksterne miljømæssige- samt arbejdsmiljømæssige forhold, herunder årlige Sustanability statistikker til Group.
 • Initier Arbejdspladsvurderinger (APV) iht. lovgivning samt opfølgning på disse.
 • Deltage i virksomhedens Arbejds Miljø Organisation (AMO).
 • Sikre at virksomheden lever op til lokale regulatoriske krav og at dette er dokumenteret.
 • Sikre at kvalitetskrav medtages i produktudvikling og produktfremstilling.
 • Sikre at projektmodel for udviklingsprojekter efterleves.
 • Sikre at kvalitetskrav medtages i projekter og at disse er implementeret inden produktet, frigives til produktion.
 • Varetage det kvalitets- og miljø/sikkerhedsmæssige ansvar herunder; opbygning, implementering, vedligeholdelse af ledelses-/kvalitetssystemer (IPW)
 • Udarbejde og/eller tilsikre at der findes relevante politikker, procedurer og vejledninger for virksomheden.
 • Fungere som Intern Auditor således at der løbende tilsikres fastholdelse af processer og procedurer.

 

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller +45 2683  9938