Forretningsorienteret Senior IT-Projektmanager

Storkøbenhavn/Århus

3 mdr. + evt. fastansættelse

Vor kunde der fungerer indenfor rådgivningsbranchen er midt i en spændende udvikling, hvor IT spiller en central rolle. Interim IT- Projektmanageren skal fungere i en opstartsfase med løsning af udvalgte opgaver indtil en mere permanenter ressourcer kan tilknyttes som IT-chef.

Generelt:
Vor kunde er i gang med en strategisk vigtig og fagligt meget udfordrende opgradering af hele IT-landskabet. Kunden har outsourcet driften af IT infrastrukturen til koncernens ejere, så der kan være fuld fokus på IT-understøttelsen af kerneprocesser og forretningen.

De vigtigste opgaver i Interim perioden vil være:

  1. Videreudvikling af Service Level Agreements
  2. Få etableret en bedre governance
  3. Overblik over licensaftaler
  4. Overblik over servicekontrakter
  5. Udarbejde en plan til omkostningsreduktion

Personen vil også være bindeleddet mellem forretningen og leverandørerne, herunder Koncern IT-funktionen i forhold til igangsætning og beslutning omkring IT-opgaver.

I perioden efter Interim forløbet vil den nye IT-chef være koncentreret omkring følgende ansvarsområder:

  • Udvikling af IT-strategi og implementering af ny applikationsarkitektur
  • Forbedringen af IT-understøttelse af kerneprocesserne i virksomheden
  • Sparring og dialog med vores infrastruktur leverandør
  • Udvikling og drift af superbrugergrupper omkring fagsystemer

Referencen i Interim perioden er til Koncern IT og delvist til CEO.