Interimleder til kommunal Erhvervsafdeling – 6 mdr. Nordjylland

Nordjylland

6 måneder

Interimleder til kommunal Erhvervsafdeling

6 måneder i Nordjylland

HASTEOPGAVE

 

Vores kunde søger en interim afdelingsleder, der kan sikre stabil drift og håndtere den store kontaktflade til mange eksterne interessenter.  Ansvarsområdet er med fokus på strategisk erhvervs- og arealudvikling, fremtidige ejendomsprojekter og energiplanlægning m.v., og hvad der omhandler kommunens planlægning på dette område.

Virksomheden

Gennem de seneste år har afdelingen oplevet stor travlhed set i lyset i af den generelle samfundsvækst.

Teamet besidder mange faglige kompetencer, og drifter meget af dagligdagen selv. Der er behov for en interim lederprofil, der sikrer overordnet opgave prioritering, personaleledelse og den positive dialog med interessenter eksternt i en politisk kontekst.

Profil

  • Du er en leder der hviler i dig selv og dit lederskab
  • Du er udadvendt og har lyst til at drøfte og tage ansvar med interne og eksterne relationer. Det kunne f.eks. investorer, Developere, vækstvirksomheder etc.
  • en baggrund som jurist, ingeniør eller offentlig administration.

Organisation

Pt. 7 medarbejdere.

Referencen er til direktøren på området, der overtager nogle af opgaverne, men har brug for den rette wing man/woman, indtil en permanent afdelingsleder er på plads, hvilket forventes at ske pr. 1. januar 2022.

 

Kontakt

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Kresten Johansen på kj@nextt.dk eller +45 8161 4046

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.