Interim Senior QA Manager til international fødevarekoncern

sydlige Sjælland

6 måneder

Interim Senior QA Manager til international fødevarekoncern – 6 måneder – sydlige Sjælland

Vores kunder er en dansk ejet fødevarekoncern med stærk international tilstedeværelse. Virksomheden opererer i et omskifteligt marked og er aktiv i ca. 100 lande.
QA-arbejdet i hele organisationen gennemgår for tiden en overordnet strategisk systematisering. Virksomheden har opprioriteret fokus på QA, og afdelingen har derfor behov for, at hele QA-arbejdet effektiviseres, opgaver og daglige udfordringer systematiseres, prioriteres og handlinger implementeres i hele organisationen.

Arbejdet vil foregå i tæt koordinering med Kvalitetschefen – og du vil med reference til Kvalitetschefen få det daglige ledelsesansvar for de 4 QA-koordinatorer i afdelingen.
Du vil således agere daglig sparringspartner og coach for de 4 QA-koordinatorer.

Ansvar og succeskriterier:

  • Lede og udvikle de 4 QA-koordinatorer så de kan arbejde mere selvstændigt
  • Prioritere arbejdsopgaver og indsatser for teamet
  • Løse daglige QA opgaver/udfordringer
  • Sikre og udvikle dialogen med interessenter i organisationen herunder specielt produktionen
  • Træne og udvikle QA niveauet i hele organisationen
  • Udvikling og implementering af optimeringer i produktionen

Reference:
Kvalitetschefen

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller Partner Rasmus Jerver på rj@nextt.dk