Interim Senior Financial Controller til én af Danmarks og nordens største detailhandels koncerner

Storkøbenhavn

6-8 måneder (mulighed for fastansættelse)

Interim Senior Financial Controller til én af Danmarks og nordens største detailhandels koncerner

Mulighed for fastansættelse for den rette kandidat

 

Ansvar og opgaver:

 • Sikre retvisende regnskaber på udvalgte områder, herunder bl.a. dokumentation til brug for revision af årsrapporten.
 • Gennemgang af leverandørkontrakter med henblik på at skabe overblik over aftaleelementer samt afregningsforhold.
 • Controlling af oprettede kontrakter i SAP vedrørende leverandørbonus og aktivitetstilskud.
 • Finansiel controlling af bogføring og afregning af leverandørbonus.
 • Controlling af korrekt periodisering og indregning af leverandørbonus i perioderegnskaber og årsrapporten.
 • Vedligeholdelse af regler for clearing af åbenstående poster vedrørende condition contracts.
 • Faglig vurdering af konkrete regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende condition contracts ud fra Årsregnskabslovens begrebsramme.
 • Faglig rådgivning til kolleger og ledelsen om regnskabsmæssige problemstillinger vedrørende condition contracts.
 • Udarbejdelse af dokumentation for udførte kontroller og materialer til brug for revision af årsrapporten.
 • Dialog med intern og ekstern revision i forhold til egne områder
 • Sparring med Kategoriområdet vedrørende leverandørbonus og afregning heraf

 

Du vil i stillingen arbejde med store datamængder og forholde dig til end-to-end finansielle processer i en kompleks forretningsstruktur. Du vil ligeledes arbejde med komplekse systemsammenhænge i condition contract management i SAP.

Afdelingen består af 8 medarbejdere.

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Rasmus Jerver på rj@nextt.dk eller +45 2282 1022.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den med andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.