Interim Projektleder til innovativ udviklingsvirksomhed

Nordsjælland

4-6 måneder

Interim Projektleder til innovativ udviklingsvirksomhed

4-6 måneder i Nordsjælland.

 

Virksomheden er en innovativ dansk virksomhed som er en del af en international koncern.

Virksomheden er markedsledende indenfor deres branche og deres produkter forhandles globalt. De udvikler og producerer mekanik og elektroniske løsninger samt tilknyttet software.

I udviklingsafdelingen er der en række større projekter, hvortil virksomheden mangler en erfaren projektleder til at drifte og lede disse.

Projektlederen har reference til udviklingsdirektøren.

Det er afgørende at projektlederen har erfaring med tekniske produkter og udviklingsprocesser.

 

Ansvar og opgaver:

 • Overordnet drift og ledelse af projekter.
 • Sikre sig at der for de enkelte projekter foreligger en projektbeskrivelse med specifikationer på forventet udkomme af projektet, tidsplan, økonomisk ramme samt rette projektorganisation
 • Sikre en projektgruppekommunikation og -information, således at alle projektdeltagere er tilstrækkeligt informeret.
 • Sikre at der er regelmæssig rapportering af status på projekter – herunder beslutningsoplæg om stop/go og afvigelsesorienteret rapportering.
 • Sikre optimalt samarbejde og mødestruktur mellem projektgruppen, styregruppen og eksterne samarbejdspartnere.
 • Gennemføre projekter kontrolleret og styret i henhold til virksomhedens Produktudviklingsmodel
 • Udarbejde Templates til projekt processor
 • Sikre at produkter der udvikles eller ændres, har det nødvendige grundlag for produktion og salg, herunder at produktet kan godkendes til salg med de tekniske dokumentationer og claims.
 • Sikre at der i forbindelse med overleveringen af produktet til produktionen er udarbejdet en komplet Teknisk Produkt Dokumentation eller at en eksisterende produktdokumentation ændres.
 • Sikre at produkter der udvikles eller ændres lever op til gældende lovgivning og de krav der gælder på de markeder hvortil de skal leveres.
 • Sikre afholdelse af design review og design release møder aftalte rammer.

 

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller +45 2683  9938