Interim Produktionsleder

Vest for København

6-9 måneder

Interim Produktionsleder – ca. 70 mand og to teamledere. 6-9mdr. – Vest for København

Virksomheden står overfor en større planlagt udvidelse, der kræver en engangsudfordring, og har i den forbindelse brug for en Interimleder. Så vi har brug for en Interimleder med solid ledelsesbaggrund samt lysten og evnerne til at inddrage medarbejderne i forandringer.

Virksomhedens ledelsesgrundlag, der bygger på tillid, at være modig, udvise ansvarlighed og involvere medarbejderne, skal du kunne se dig selv i.

Ansvarsområde:

 • Sikre at alle sikkerhedsprocedurer overholdes
 • Drift og ledelse af skifteholdet i produktionen
 • Lede og planlægge daglige arbejdsopgaver

Ansvarlig for:

 • daglig ledelse af medarbejdere
 • løbende dialog med eksterne vikarfirmaer om vikarer
 • at arbejdet udføres på sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så arbejdsulykker ikke opstår
 • at sikre medarbejdere og vikarer har de rette kompetencer og uddannelse
 • sikre en stabil drift
 • sikre at rutiner og kvalitetsprocedurer følges
 • sygefravær holdes indenfor de aftalte mål.
 • overholdelse af timebudget for skifteholdet
 • at aftalte registrerings- og rapporteringsopgaver udføres
 • skifteholdsplaner så nødvendig bemanding er til stede også under sygdom og ferier
 • at sikre høj medarbejdertilfredshed
 • at sikre medarbejderne har de rette informationer
 • et godt tværfagligt samarbejde i organisationen
 • skifteholdet/afdelingens KPI’er

Reference:
Produktionschefen

 

Har det din interesse, skal du straks give dig til kende og hvis ikke, er du velkommen til at videresende denne mail i dit eget netværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Torben Hvashøj på 51302530 eller på mail thp@nextt.dk