Interim Produktionschef til solid metalarbejdende produktionsvirksomhed

Sjælland

6 mdr.

Metalprodukter i høj kvalitet

Kunden fremstiller metalprodukter i høj kvalitet og har målrettet sig som en kompetent strategisk partner til en række internationale industrivirksomheder i ind- og udland. Den væsentligste del af omsætningen går til eksport.

Der er i dag mere end 70 aktive kunder med over 250 aktive produkter, hvilket også placerer virksomheden som en af de mest alsidige indenfor deres branche.

Virksomheden er 100 % ordreproducerende, og har 24 timers drift, mandag til fredag.

Stillingen kræver en stærk lederprofil med solid produktionserfaring fra metalindustrien til at indgå i virksomhedens ledergruppe og med reference til adm. direktør.

Opgaver og ansvar

Virksomheden har iværksat en vækstorienteret strategi hvori optimering og modernisering af produktionen spiller en væsentlig rolle.
Produktionschefen vil få det overordnede ansvar for at lede produktionen.

Ansvarsområder

  • Indkøb og logistik
  • CNC produktion
  • Overfladebehandling

Produktionschefen har også en væsentlig rolle i samarbejdet med kunderne hvor han er teknisk bindeled mellem kunderne og produktionen.

KPI´er

Virksomheden har et udpræget resultatfokus, og det er afgørende, at produktionschefen har forståelse for og fokus på de parametre, der sikrer de gode resultater.

Primære KPI’er:

• Produktivitet – producerede enheder pr. tidsenhed.
• Effektivitet – graden af udnyttelse af ressourcerne.
• Kvalitet – andelen af fejlfri produkter.
• Leveringspræcision – overholdelse af aftalte leveringstider.

Det forventes at produktionschefen kommer med en solid produktionserfaring fra metalindustrien og en pragmatisk tilgang til opgaven, samt går forrest med en lean-tankegang så produktionen optimeres step-by-step.