Interim IT Project Manager til International virksomhed

København - HASTEOPGAVE

4 måneder

Interim IT Project Manager til International virksomhed

HASTEOPGAVE

Vores kunde er en international koncern, der leverer produkter og diverse serviceydelser direkte til forbrugere og virksomheder.

Kunden har oprettet en ny selvstændig forretningsenhed, som udskilles fra den øvrige virksomhed. Den nye forretningsenhed skal have kopieret nuværende ERP setup over i det nye og selvstændige setup. Eksisterende og nye set up er begge Dynamics 365 og overflytningen foretages af kundens eksterne systemleverandør.

De har brug for en erfaren Interim IT Project Manager til at være projektleder for overflytningen og opsætningen af ny Dynamics 365 samt teste alle kritiske processer og integrationer inden for finans, som den eksterne leverandør laver.

Primær fokus og arbejde vil være omkring modulerne Microsoft Dynamics 365 FO (Finance and Operation)

Interim IT Project Manager vil have daglig reference til Head of IT samt CFO.

Ansvar:

  • Sikre at projektet med at kopiere nuværende ERP setup over i ny selvstændig forretningsenhed kan gå live.
  • Teste opgraderinger og udbygning og sikre at de matcher organisationens arbejdsgange primært inden for FO.
  • Bindeled mellem virksomhedens projektorganisation og den eksterne leverandør.
  • Sikre korrekt opsætning af de finansielle moduler i D365 FO.
  • Være med til at systemvalidere samt guide virksomheden ift. korrekt testning af nyt setup inden ibrugtagning.
  • Dokumentation af ekstern leverandørs arbejde.
  • Rapportering til styregruppe.
  • Ugentlige statusmøder med dansk og udenlandsk projektgruppe.

Kontakt

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Kommerciel Direktør Gorm Flyvholm på gwf@nextt.dk eller +45 25 45 67 74.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den med andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.