Interim Chief Commercial Officer til dansk pharma selskab

Midtjylland

6-7 måneder

Interim Chief Commercial Officer til dansk pharma selskab – 6-7 mdr. – Midtjylland

Mulighed for efterfølgende permanent ansættelse og evt. optionsprogram for rette kandidat.

 

Vores kunde er en ung dynamisk Pharma virksomhed, med evnen og lysten til at tænke utraditionelt. Virksomhedens egne lægemidler er klar til salg, primært i Skandinavien, i løbet af 2021/2022.

Virksomheden har rejst +20 millioner i kapital og forventer endnu en kapitalrejsning inden for 6-8 måneder.

Virksomheden ønsker at påbegynde eksekveringen af en ”Go-To-Market” strategi der med 2 spor skal indfri det store potentiale.

  1. Handler om at afsøge og udvælge unikke produkter fra internationale producenter. Sikre godkendelse i Danmark og etablere salgskanaler.
  2. Handler om at klargøre danske og skandinaviske salgskanaler til egne produkter og ligeledes sikre godkendelse .

CCO får stor indflydelse på indhold af strategien og de valg der skal træffes. Både virksomhedens bestyrelse og CEO vil tillige bidrage aktivt i strategiarbejdet. Interim CCO refererer til virksomhedens CEO.

CCO har ansvar for at den kommercielle forretningsudvikling i første fase. Ved siden heraf er der et stort indhold af operationel ”hands-on”, strategiudvikling, projektledelse og procesudviklings opgaver.

Ansvaret fordrer et kendskab til strukturer omkring og lovgivning indenfor lægemiddelindustrien i Danmark og Skandinavien.


Hovedansvar og arbejdsopgaver:

  • Udvikling af Go-To Market strategien og eksekveringen heraf.
  • Indgå og sikre strategiske partnerskaber med leverandører og kunder.
  • Sikre godkendelse af importerede og egne produkter til salg i Danmark og Skandinavien.
  • Opbygge danske og skandinaviske salgskanaler.
  • Sikre en tydelig sammenhæng mellem den kommercielle strategi og virksomhedens langsigtede målsætninger.
  • Indgå i et uformelt og tæt teamsamarbejde med resten af organisationen.
  • Være en tæt og fortrolig sparringspartner med virksomhedens CEO.

 

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Kresten Johansen på kj@nextt.dk