Interim CFO til Produktionsvirksomhed der er del af global koncern

Østlige Jylland

4-6 måneder

Interim CFO til Produktionsvirksomhed der er del af global koncern

4-6 måneder i det Østlige Jylland

HASTEOPGAVE

Virksomheden er et datterselskab i en global koncern med knap 20.000 ansatte.

Virksomheden og dens godt 170 ansatte har meget travlt, og den nuværende CFO og ledelse har sat gang i en lang række processer, procedurer og effektiviseringer indenfor bl.a. finans og rapportering.

Du får ansvaret for en moderne og forretningsdrevet økonomifunktion, der består af ca. 5 medarbejdere.

Den nuværende CFO er blevet tilbudt job i en anden koncern, så virksomheden har i forbindelse med skiftet til en ny CFO, behov for, at der tilknyttes en interim CFO til at sikre overgangen fra den nuværende til den kommende CFO om nogle måneder.

Nuværende CFO er på posten indtil udgangen af november.

Virksomheden har en meget flad og uformel organisationsstruktur, og du indgår i ledergruppen på i alt 4 personer.

Hovedopgaver:

  • Interim CFO vil i tæt samarbejde med nuværende CFO få indsigt i og overdraget ansvaret for diverse tiltag, processer og nyligt igangsatte procedurer
  • Fastholde, drive og udvikle økonomi og administrationsafdelingens performance og lede teamets medarbejdere igennem en foranderlig periode.
  • Sikre korrekt og rettidig rapportering til ejerkoncern, samt levere relevante og værdiskabende analyser og nøgletal, til såvel topledelsen som de enkelte funktionsansvarlige ledere
  • Sikre og fastholde, at forretningen understøttes med de rette data, KPI’er, rapporteringer og analyser
  • Fastholde forbedringer i såvel den økonomiske opfølgning som i driften i selskabet

Reference: CEO

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Rasmus Jerver på rj@nextt.dk eller +45 2282 1022.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den med andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.