Interim Afdelingschef til produktudvikling i stor Servicevirksomhed

København

5 måneder

Interim Afdelingschef til produktudvikling i stor Servicevirksomhed

5 måneder i København.

 For rette kandidat er der mulighed for fastansættelse

 

Virksomheden er en 100 pct. danskejet servicevirksomhed, med mere end 300 ansatte. Virksomheden servicerer en fast og loyal kundegruppe.

Til virksomhedens hovedkontor i København, ønskes en erfaren Interim Afdelingschef til at lede en afdeling på 18 højtuddannede specialister. Afdelingen spiller en central rolle i vedligeholdelse og udvikling af produkter rettet mod kunderne.

Medarbejderne er organiseret ude i agile udviklingsteams med andre kollegaer (bl.a. IT-udviklere og produkt owners) og planlægger ud fra princippet ”frihed under ansvar”. Interim Afdelingschefen vil have løbende kontakt med kunderne og vil internt arbejde tæt med IT udviklingschefen og dennes afdeling.

Der søges en empatisk people manager, som kan sætte retning, sikre samlingskraft i afdelingen og kontinuerligt øge kundeforståelse og kundeinddragelse i det daglige arbejde med produktudviklingen. Du sætter mål sammen med ledergruppen, som du vil indgå i sammen med 2 andre chefkollegaer for forretningsområdet.

Ansvar:

  • Daglig ledelse af afdelingen
  • Forretningsmæssige ansvar for de produkter og services der bliver udviklet til kunderne
  • Sørge for at der leveres i forhold til aftaler med kunder og stakeholders
  • Sikre øget kundeforståelse i de forskellige udviklingsteams og kundeinddragelse i produktudviklingen
  • Sætte overordnede mål og retning for afdelingen
  • Operationalisere mål og retning til ensartede metoder og principper for medarbejdergruppen i det agile arbejde mod kunderne
  • Øge fællesskabsfølelsen i afdelingen
  • Deltagelse i møder med kunder og stakeholders
  • Deltagelse i ledermøder
  • Repræsentere de forretningsmæssige målsætninger i interne og eksterne styregrupper

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Christian Hvashøj på chs@nextt.dk eller +45 2683 9938.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den til andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.