Forretningsorienteret og udadvendt økonomichef

Vejle området

Fastansættelse - Fast Executive Search

Forretningsorienteret og udadvendt økonomichef

Dette er en Fast Executive Search opgave hvor kandidaten tilbydes fastansættelse hos kunden fra starten

Mulighed for medejerskab på lidt længere sigt efter 12-24 måneders ansættelse.

Virksomheden er en velrennommeret og agil virksomhed indenfor byggebranchen i Vejle området med fokus på hoved- og fagentrepriser. Virksomheden har en årlig omsætning i niveauet 250 Mio DKK og ca. 80 faglærte murere og tømrere.

Som økonomichef får du i første omgang ansvaret for ledelsen af det økonomiske og finansielle maskinrum med ledelsesansvar for 2 dygtige økonomimedarbejdere og overordnet ansvar for IT, som i dag i store træk er outsourcet. Det daglige arbejde vil foregå i tæt samspil med virksomhedens direktør og ejer. På sigt vil der være mulighed for at udvikle rollen som økonomichef til en strategisk bredere rolle med et gradvist stigende medansvar for at påvirke og udvikle strategien.

Ansvar og opgaver:

  • Ledelsesmæssigt ansvar for 2 medarbejdere i økonomifunktionen som primært varetager opgaver indenfor bogholderi, lønadministration, garantistillelser, fakturering / acontofakturering samt debitor / kreditorstyring.
  • Ansvar for Budgettering / forecasts / Månedsrapportering / Årsregnskaber / dialog med revisor & sikring af nødvendigt dokumentationsmateriale til revisionen og overholdelse af relevante deadlines.
  • Proaktiv likviditetsbudgettering, sikring af likviditetsberedskab, dialog med bankforbindelse.
  • Afholdelse af møder med projektledere / deltagelse i månedlige sagsgennemgangsmøder og sikring af en retvisende sagsrapportering / sagsstyring.
  • Ansvar for udvikling og effektivisering af økonomifunktionen og optimering og vedligehold af rapporteringsværktøjer.
  • Ansvar for forsikringsforhold i tæt dialog med virksomhedens ejer.
  • Ansvar for optimering af forretningsgange- og processer generelt i virksomheden.
  • Ansvar for løbende udvikling og effektivisering af IT systemer og løbende fokus på sikring af ret fokus via eksempelvis relevante nøgletal og KPI-er.

 

IT: Superbruger af Excel og erfaring med brugen af Navision (MS Dynamics NAV Classic).

Erfaring fra byggebranchen eller en anden projektorienteret virksomhed har en høj prioritering.

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Business Partner Jan Holm på jh@nextt.dk eller +45 2260 7517.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den med andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.