Financial & Compliance Controller til én af Danmarks og nordens største detailhandels koncerner

Storkøbenhavn

Fastansættelse - Fast Executive Search

Financial & Compliance Controller til én af Danmarks og nordens største detailhandels koncerner

Dette er en Fast Executive Search opgave hvor kandidaten tilbydes fastansættelse hos kunden fra starten

 

Ansvar og opgaver:

 • Understøtte en effektiv og fleksibel proces for ekstern rapportering
 • Sikre compliance og kvalitet i regnskabsaflæggelsen
 • Bidrage til at videreudvikle koncernens tværgående processer for finansiel controlling
 • Deltage i en række strategiske projekter indenfor Financial Transformation indenfor digitalisering – herunder en udskiftning af IT-understøttelsen for bl.a. regnskabsaflæggelse og konsolidering med faglig sparring og end-to-end procesvurderinger i forhold til relevante risici og interne kontroller vedrørende finansielle processer.
 • Fastlæggelse af koncernens retningslinjer og krav til dokumentation af procesbeskrivelser, risici og interne kontroller
 • Vurdering af processer end-to-end i forhold til finansielle risici
 • Sikring af, at koncernens interne kontroller og processer på økonomiområdet lever op til compliance-krav (fx Bogføringsloven, Årsregnskabsloven og GDPR) og har sammenhæng til koncernens strategi og mål
 • Sikre at processerne for regnskabsaflæggelse er optimeret i forhold til mål og risici
 • Kortlægning af udvalgte tværgående processer/sub-processer, herunder GAP-analyse og forslag til relevante implementeringstiltag
 • Vedligeholdelse af koncernens end-to-end procesbeskrivelser, herunder beskrivelse af finansielle risici og kontroller i koncernens procesdokumentationsværktøj QualiWare
 • Faglig rådgivning vedrørende tværgående processer, risikostyring, interne kontroller og finansiel compliance i forhold til koncernens kontrolmiljø
 • Sparring i forhold til design af nye IT-løsninger på finansområdet samt implementering af initiativer, som understøtter en god kundeoplevelse
 • Dialog med intern og ekstern revision i forhold til finansiel compliance og koncernens interne kontrolmiljø
 • Deltage i task-force team ved essentielle finansielle emner samt løbende at håndtere forespørgsler, der kommer ind vedrørende processer, systemer og kontroller.

Afdelingen består af 8 medarbejdere

 

Kontakt:

Henvendelse vedr. opgaven i øvrigt skal ske til Partner Rasmus Jerver på rj@nextt.dk eller +45 2282 1022.

Hvis opgaven ikke har din interesse eller ligger uden for dit kompetencefelt er du meget velkommen til at dele den med andre potentielle kandidater i dit eget erhvervsnetværk.