Finans og Økonomi

I en økonomifunktion er der ofte mange forskellige interne projekter kørende, der understøtter optimeringen af afdelingens arbejdsområde.

I mange virksomheder involveres tillige ressourcerne fra økonomifunktionen mere og mere som centrale teamdeltagere eller endda som projektledere i virksomhedens procesoptimering generelt.

Som CFO er det altid interessant at have medarbejdere med i disse tværorganisatoriske projekter, så der skabes forankring af projekterne i hele virksomheden-også i økonomifunktionen.

Er I i sammen situation, kan vi være behjælpelig med vores økonomiressourcer, der kan sørge for at projektet gennemføres med succes.

F.eks på opgaver:

  • Måneds- og årsafslutning
  • Controlling
  • Rapportering, budgettering & forecasting
  • Risiko & compliance analyser
  • Cashflow styring
  • Projektopfølgning
  • Efterkalkulationer
  • Regnskabschef-Financial Controller
  • Business Controller
  • Økonomichef

Kontakt Nextt Management til en personligt og fortrolig snak omkring mulighederne på +45 26839938 eller chs@nextt.dk