CFO-Services

Vores adgang til mange velkvalificerede kandidater giver os mulighed for at levere præcise profiler til de mange forskelligeartede opgaver, der er behov for i det danske erhvervsliv

CFO’en er en afgørende forretningspartner

En interim CFO kan træde til i situationer, hvor der er behov for forandring, hvor der skal implementeres nye systemer eller procedurer, hvor økonomien skal under lup, eller hvor virksomheden skal vækstes på nye måder.

Rollen som CFO har udviklet sig fra at blive betragtet som en intern revisorrolle til en afgørende forretningspartner, og en interim CFO kan løse strategiske, såvel som operationelle ansvarsområder.

Nextts CFO-Services tilbyder ansættelse af interim ledere til alle finans- og økonomifunktioner på ledelsesniveau, nøje udvalgt med stor erfaring og forståelse for vigtigheden af det rigtige match.

Nextt har tilknyttet en stor ressourcebase af velkvalificerede CFO kandidater, som har kompetencer til at løse de mange forskelligartede opgaver, der er behov for i det danske erhvervsliv.

Eksempler på opgaver, som vores interim CFO’er har løst

Vores CFO’er løser mange forskelligartede opgaver, når de kommer ud i virksomhederne. Det kan være opgaver indenfor tilpasning af processer, der skaber større effektivitet, opdatering af administrative systemer og pengestrømmen, forøgelse af produktiviteten i økonomifunktionen – uden at medarbejderne bryder sammen, skærpelse af økonomiafdelingens synlighed i organisationen,eller synliggørelse af økonomiafdelingen i virksomhedens værdiskabelse.

Eksempler på strategiske opgaver

  • Udarbejdelse af langsigtet eller kortsigtet finansiel forecasting, planlægning og budgettering for at sikre rentabilitet i virksomheden
  • Turnaround management
  • Udarbejdelse af exitstrategi
  • Strategi og implementering af cashflow og cap management

Eksempler på operationelle opgaver

  • Ledelse af økonomifunktionen og økonomimedarbejdere i virksomheden
  • Ansvar for årsregnskaber, koncernregnskaber og strategisk budgetarbejde, samt månedsafslutninger og cashflow-opfølgninger
  • Analyse af risiko- og complienceområder, og implementering af guidelines herfor
  • Projektledelse og implementering af operationelle projekter, der spænder fra ERP systemimplementering til SOX complience
Menu